Názov projektu: Research Opportunities in Established Cancer Epidemiology Cohort Studies (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 14.4.2022

Dátum ukončenia: 1.3.2025

Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) podporuje Národný onkologický inštitút (NCI) žiadosti o grant na podporu výskumu v zavedených kohortových štúdiách epidemiológie rakoviny, ktoré sú definované ako štúdie, ktoré dosiahli svoj pôvodný plánovaný náborový cieľ. Aplikácie musia zahŕňať výskum založený na hypotézach s použitím údajov zo zavedenej kohortovej štúdie a očakáva sa, že okrem riešenia výskumných otázok v rámci kontinua kontroly rakoviny budú zahŕňať podporu pre udržiavanie kohorty, pokračujúce sledovanie a zdieľanie existujúcich zdrojov.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz