Názov projektu: Research Projects in Physical Sciences-Oncology (U01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 8.4.2022

Dátum ukončenia: 2.11.2024

Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) pozýva U01 žiadosti o dohodu o spolupráci pre projekty fyzikálnej vedy a onkológie (PS-OP). Cieľom siete fyzikálnych vied a onkológie (PS-ON) je podporovať konvergenciu prístupov a perspektív fyzikálnych vied s výskumom rakoviny s cieľom posunúť naše chápanie biológie a onkológie rakoviny vytvorením transdisciplinárnych tímov fyzikálnych vedcov a biológov a vedcov z oblasti rakoviny. . Príklady fyzikálnych vedcov môžu zahŕňať inžinierov, fyzikov, matematikov, chemikov a počítačových vedcov. PS-OP, jednotlivo a ako sieť spolupráce spolu s ďalšími PS-OP a fyzikálnymi vedno-onkologickými centrami (PS-OC), budú podporovať transdisciplinárny výskum, ktorý: (1) vytvára perspektívu fyzikálnych vied v rámci komunity pre výskum rakoviny; (2) uľahčuje tímovú vedu a konvergenciu oblastí na priesečníku fyzikálnych vied a výskumu rakoviny; a (3) kolektívne testuje experimentálne a teoretické koncepty rakoviny založené na fyzikálnych vedách a podporuje inovatívne riešenia na riešenie otvorených otázok vo výskume rakoviny.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz