Názov projektu: Resources Access for Preclinical Integrated Drug Development (RAPIDD) Program (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 27.5.2022

Dátum otvorenia: 1.8.2022

Dátum ukončenia: 18.1.2025

Účel projektu: Účelom tohto FOA je poskytnúť vyšetrovateľom pracujúcim na vývoji nových terapeutických produktov pre HIV a koinfekcie spojené s HIV (vírus hepatitídy B, vírus hepatitídy C a Mycobacterium tuberculosis) mechanizmus na vyžiadanie predklinických služieb NIAID DAIDS na vyplnenie medzery v ich úsilí o vývoj produktov a uľahčujú pokrok sľubných terapeutík.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz