Názov projektu: Revision Applications for Incorporation of Novel NCI-Supported Technology to Accelerate Cancer Research (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 28.11.2023

Dátum ukončenia: 2.10.2024

Účel projektu: Účelom tejto výzvy je podporiť žiadosti o revíziu z výskumných projektov NCI R01, ktoré sú v súčasnosti financované. Žiadatelia by mali navrhnúť rozšírenie pôvodnej výskumnej otázky (otázok) alebo inak urýchliť pokrok v materskej štúdii začlenením nového technického prístupu alebo nástroja vyvinutého prostredníctvom podpory programu NCI Innovative Molecular Analysis Technologies (IMAT). Ocenenia od tohto NOFO majú podnietiť nezávislé overovanie a urýchliť prijatie týchto nových technológií príslušnými výskumnými komunitami.

Ako súčasť programu NCI IMAT sa toto NOFO zameriava na podporu interdisciplinárnej spolupráce pri vývoji inovatívnych nástrojov a metód, ktoré umožňujú výskum rakoviny a urýchľujú vedecké objavy.

Viac informácii o projekte:

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-CA-24-012.html#_Section_III._Eligibility