Názov projektu: Revision Applications for Incorporation of Novel NCI-Supported Technology to Accelerate Cancer Research (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 2.12.2022

Dátum ukončenia: 2.9.2023

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o revíziu z výskumných projektov NCI R01, ktoré sú v súčasnosti financované. Žiadatelia by mali navrhnúť rozšírenie pôvodnej výskumnej otázky (otázok) alebo inak urýchliť pokrok v materskej štúdii začlenením nového technického prístupu alebo nástroja vyvinutého prostredníctvom podpory programu NCI Innovative Molecular Analysis Technologies (IMAT). Ocenenia od tohto FOA sú určené na stimuláciu nezávislého overovania a urýchlenie prijatia týchto nových technológií príslušnými výskumnými komunitami.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz