Názov projektu: Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Predoctoral Fellowship (Parent F31)

Dátum vydania: 17.8.2023

Dátum ukončenia: 8.9.2025

Účel projektu: Účelom ocenenia Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Preddoctoral Fellowship (Parent F31) je umožniť nádejným preddoktorským študentom získať individualizované, mentorované výskumné školenia od vynikajúcich sponzorov fakulty a zároveň vykonávať dizertačný výskum vo vedeckých oblastiach súvisiacich so zdravím relevantnými pre misie zúčastnených inštitútov a centier NIH. Navrhovaný mentorovaný výskumný tréning musí odrážať výskumný projekt kandidátskej dizertačnej práce a očakáva sa, že jednoznačne zvýši potenciál jednotlivca stať sa produktívnym, nezávislým výskumným vedcom.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz