Názov projektu: Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Predoctoral Fellowship to Promote Diversity in Health-Related Research (Parent F31-Diversity)

Dátum vydania: 12.9.2023

Dátum ukončenia: 8.9.2025

Účel projektu: Účelom tejto ceny Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individuálne preddoktorské štipendium na podporu diverzity vo výskume súvisiaceho so zdravím je zvýšiť rozmanitosť pracovnej sily vo výskume súvisiacej so zdravím podporou odbornej prípravy študentov preddoktorandského štúdia z rôznych prostredí, vrátane tých zo skupín, ktoré sú nedostatočne zastúpené v biomedicínskej, behaviorálnej alebo klinickej výskumnej pracovnej sile. Prostredníctvom tohto programu ocenení získajú nádejní preddoktorandskí študenti individualizované, mentorované výskumné školenie od vynikajúcich sponzorov fakulty, pričom budú vykonávať dobre definované výskumné projekty v oblasti vedeckého zdravia oblasti relevantné pre poslanie zúčastnených inštitútov a centier NIH. Očakáva sa, že navrhovaný mentorovaný výskumný tréning jednoznačne zvýši potenciál jednotlivca stať sa produktívnym, nezávislým výskumným vedcom.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz