Názov projektu: Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 29.6.2023

Dátum ukončenia: 8.9.2026

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti, ktoré podporia translačný výskum s cieľom lepšie pochopiť vznik, trajektóriu a výsledky schizofrénie a súvisiacich psychotických porúch v strednom až neskorom veku a identifikovať ciele pre budúci rozvoj preventívnych a liečebných zásahov. Toto NOFO používa grantový mechanizmus R01, zatiaľ čo sprievodný mechanizmus NOFO (PAR-12) používa mechanizmus R026. Vyšetrovatelia navrhujúci projekty s vysokým rizikom/vysokou odmenou, ktorým chýbajú predbežné údaje, môžu byť pre mechanizmus R21 vhodnejší.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz