Názov projektu: Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R21 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 19.9.2022

Dátum otvorenia: 20.1.2023

Dátum ukončenia: 23.2.2023

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť aplikácie, ktoré podporia translačný výskum, aby lepšie porozumeli vzniku, trajektórii a výsledkom schizofrénie a súvisiacich psychotických porúch v strednom až neskorom veku a identifikovali ciele pre budúci vývoj. preventívnych a liečebných zásahov.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz