Názov projektu: Seamless Early-Stage Clinical Drug Development (Phase 1 to 2a) for Novel therapeutic Agents for the Spectrum of Alzheimer’s Disease (AD) and AD-related Dementias (ADRD) (UG3/UH3 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 24.8.2023

Dátum ukončenia: 20.11.2026

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je pozvať žiadosti, ktoré spájajú nezávislé protokoly pre klinické skúšky fázy 1 s klinickými skúškami fázy 1b/fázy 2a, aby sa zefektívnilo hodnotenie v ranom štádiu sľubných farmakologických intervencií pri Alzheimerovej chorobe (AD) a demencie súvisiace s AD (ADRD). Kandidátske intervencie hodnotené prostredníctvom tohto programu, ktoré môžu zahŕňať napríklad malé molekuly alebo biologické látky, musia zapojiť neamyloidné/non-tau mechanizmy a zameriavať sa na riešenie kognitívnych a/alebo neuropsychiatrických symptómov u jednotlivcov v celom spektre, od presymptomatických až po závažnejšie štádia ochorenia. Toto NOFO používa fázový kód aktivity udeľovania. Žiadosti musia obsahovať vopred špecifikované míľniky bezpečnosti a tolerancie, ktoré musia byť splnené, aby sa postúpilo z fázy 1 do neskorších štádií klinického vývoja.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz