Názov projektu:Secondary Analysis of Existing Datasets in Heart, Lung, and Blood Diseases and Sleep Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 28.11.2022

Dátum ukončenia: 8.1.2026

Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) podporuje žiadosti R21, ktoré navrhujú vykonať sekundárne analýzy pomocou existujúcich súborov údajov o ľuďoch v oblastiach relevantných pre vedeckú misiu Národného inštitútu pre srdcové, pľúcne, krvné choroby a poruchy spánku (NHLBI). Cieľom FOA je stimulovať používanie existujúcich súborov údajov o ľuďoch na skúmanie nových vedeckých nápadov a/alebo vytváranie nových modelov, systémov, nástrojov alebo technológií, ktoré majú potenciál významného vplyvu na biomedicínsky alebo biobehaviorálny výskum. Generovanie nových primárnych údajov nie je povolené.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz