Názov projektu: Single Cell Opioid Responses in the Context of HIV (SCORCH) Program: Data Mining and Functional Validation (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 21.9.2923

Dátum ukončenia: 14.8.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporovať získavanie údajov zo súborov údajov o jednej bunke na identifikáciu typov buniek, transkriptov, zosilňovačov alebo transkripčných sietí, ktoré zohrávajú úlohu pri HIV/antiretrovírusovej terapii (ART) alebo poruchách užívania látok ( SUD)-relevantné molekulárne reakcie a/alebo na podporu funkčných validačných štúdií (napr. epigenomická alebo transkriptomická manipulácia, vysokovýkonný sekundárny skríning) na potvrdenie alebo vyvrátenie biologickej úlohy jedného alebo viacerých typov buniek, transkriptov, zosilňovačov, ťažených z údajov, alebo transkripčné siete v molekulárnych odpovediach HIV/ART a SUD. Toto NOFO si vyžaduje plán na zlepšenie rôznorodých perspektív (PEDP), ktorý bude hodnotený ako súčasť vedeckého a technického hodnotenia partnermi. Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať PEDP, budú považované za neúplné a budú stiahnuté.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz