Názov výzvy: Štipendiá pre výskumníkov1 R2-R4

Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť excelentných výskumníkov zo Slovenska alebo zo zahraničia pri realizácii výskumu na Slovensku. Projekt podáva výskumník prostredníctvom výskumnej inštitúcie.

Oprávnenými nákladmi pre kategóriu R2 sú:

– mzdové náklady (3 336 €/mesiac)

– náklady na rodinu (500 €/mesiac)

– variabilná zložka podľa rodinného statusu (môže sa rozhodnúť odmietnuť a radšej dať do položky “náklady na výskum”)

– náklady na výskum (1300 €/mesiac)

– nepriame náklady (600 €/mesiac)

Oprávnenými nákladmi pre kategóriu R3 sú:

– mzdové náklady (3 792 €/mesiac)

– náklady na rodinu (500 €/mesiac)

– variabilná zložka podľa rodinného statusu (môže sa rozhodnúť odmietnuť a radšej dať do položky “výskum a výskumný tím”)

– nepriame náklady (600 €/mesiac)

– náklady na výskum a výskumný tím (2 800 €/mesiac) (príspevok na výskum + môže ísť o štipendiá pre doktorandov, mzdu pre postdocov alebo technických pracovníkov).

 

Oprávnenými nákladmi pre kategóriu R4 sú:

– mzdové náklady (4 242 €/mesiac)

– náklady na rodinu (500 €/mesiac)

– variabilná zložka podľa rodinného statusu (môže sa rozhodnúť odmietnuť a radšej dať do položky “výskum a výskumný tím”) – nepriame náklady (600 €/mesiac)

– náklady na výskum a výskumný tím (5 300 €/mesiac) (príspevok na výskum + môže ísť o štipendiá pre doktorandov, mzdu pre postdocov alebo technických pracovníkov).

Očakávaný dopad:

– Zvýšenie kvality ľudských zdrojov

– Zníženie odlivu mozgov

– Zvýšenie internacionalizácie

– Zvýšenie atraktivity výskumného povolania

– Zvýšenie kvality výskumu na konkrétnych inštitúciách

Navyše pri kategórii R3:

– Podpora výskumníkov pri etablovaní vlastných výskumných tímov

Navyše pri kategórii 4:

– Podpora výskumníkov pri riadení vlastných výskumných tímov a projektov vo výskumných oblastiach podľa vlastného výberu

Maximálna výška grantov:

R2 – max. 207 000 €

R3 – max. 277 000 €

R4 – max. 384 000 €

Plánované vyhlásenie výzvy: prvý kvartál roka 2023

Viac informácií o projekte: klik na tento odkaz