Názov projektu: Streamlining mental health interventions for youth living with HIV in Low- and Middle-Income Countries (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 5.12.2023

Dátum ukončenia: 13.8.2024

Účel projektu: Existuje praktická potreba vyvinúť zjednodušené verzie intervencií v oblasti duševného zdravia pre mladých ľudí žijúcich s HIV (YLWH), ktoré možno reálne implementovať a rozšíriť v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (LMIC). Účelom tejto iniciatívy je použiť nové metódy na zefektívnenie intervencií v oblasti duševného zdravia pre YLWH založených na dôkazoch tak, aby si vyžadovali menej zdrojov na poskytovanie a zároveň viedli ku klinicky významnému zlepšeniu duševného zdravia a výsledkov HIV.

Viac informácii o projekte:

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-MH-25-140.html#_Section_III._Eligibility