Obsah aktualizujeme. Informácie budú aktuálne do 13. januára 2023.

Študijné odbory

Ošetrovateľstvo

Bakalárske štúdium (1. profesne orientovaný stupeň)
Magisterské štúdium (2. stupeň)
Doktorandské štúdium (3. stupeň)

Pôrodná asistencia

Bakalárske štúdium (1. profesne orientovaný stupeň)

Zdravotnícke vedy

Bakalárske štúdium (1. profesne orientovaný stupeň)
 • Dentálna hygiena (externé)
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
 • Fyziologická a klinická výživa (externé)
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
 • Fyzioterapia (denné)
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
 • Fyzioterapia(externé)
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
 • Rádiologická technika (denné)
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
 • Rádiologická technika (externé)
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
 • Urgentná zdravotná starostlivosť (denné)
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
 • Urgentná zdravotná starostlivosť (externé)
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
 • Fyzioterapia (denné)
  Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (denné)
  Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
 • Urgentná zdravotná starostlivosť (denné)
  Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
 • Urgentná zdravotná starostlivosť (externé)
  Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Magisterské štúdium (3. stupeň)
 • Fyzioterapia (externé)
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
 • Fyzioterapia (denné)
  Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
 • Fyzioterapia (externé)
  Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Verejné zdravotníctvo

Bakalárske štúdium (1. profesne orientovaný stupeň)
Magisterské štúdium (2. stupeň)
 • Verejné zdravotníctvo (denné) – Fakulta verejného zdravotníctva
 • Verejné zdravotníctvo (externé) – Fakulta verejného zdravotníctva
Doktorandské štúdium (3. stupeň)
 • Verejné zdravotníctvo (denné) – Fakulta verejného zdravotníctva
 • Verejné zdravotníctvo (externé) – Fakulta verejného zdravotníctva

Všeobecné lekárstvo

Doktorské štúdium (1. a 2. stupeň)
 • Ošetrovateľstvo (externé)
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Osoby zodpovedné za študijný program všeobecné lekárstvo spojený I. a II. stupeň (MUDr.):

Persons responsible for the study programe General Medicine merged 1st and 2nd Degree (MUDr.):

Opis študijného programu:

o    spojený prvý a druhy stupeň štúdia  – denná forma (SK)
o    spojený prvý a druhy stupeň štúdia  – denná forma (EN)

 

Odporúčaný študijný plán

o    spojený prvý a druhy stupeň štúdia  – denná forma (SK)
o    spojený prvý a druhy stupeň štúdia  – denná forma (EN)

 

Vnútorná hodnotiaca správa

o    spojený prvý a druhy stupeň štúdia  – denná forma (SK)
o    spojený prvý a druhy stupeň štúdia  – denná forma (EN)

 

Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR

o    spojený prvý a druhy stupeň štúdia  – denná forma (SK)
o    spojený prvý a druhy stupeň štúdia  – denná forma (EN)

Doktorandské štúdium (3. stupeň)
 • Chirurgia (externé) – Lekárska fakulta
 • Vnútorné choroby (denné) – Lekárska fakulta
 • Vútorné choroby (externé) – Lekárska fakulta

Zubné lekárstvo

Doktorské štúdium (1. a 2. stupeň)
 • Zubné lekárstvo (denné)
  Lekárska fakulta

Osoby zodpovedné za študijný program zubné lekárstvo spojený I. a II. stupeň (MDDr.):

 • prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
 • MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH.
 • MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR