Študijné odbory

Bakalárske štúdium

Ošetrovateľstvo (denné) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Ošetrovateľstvo (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Fyzioterapia (denné) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Fyzioterapia (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Ošetrovateľstvo (denné) – Fakulta zdravotníctva
Ošetrovateľstvo (externé) – Fakulta zdravotníctva
Fyzioterapia (denné) – Fakulta zdravotníctva

Magisterské štúdium

Ošetrovateľstvo (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Fyzioterapia (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Fyzioterapia (denné) – Fakulta zdravotníctva
Fyzioterapia (externé) – Fakulta zdravotníctva

Doktorandské štúdium

Ošetrovateľstvo (denné) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Ošetrovateľstvo (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Pôrodná asistencia (denné) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Bakalárske štúdium

Dentálna hygiena (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Fyziologická a klinická výživa (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Rádiologická technika (denné) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Rádiologická technika (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Urgentná zdravotná starostlivosť (denné) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Urgentná zdravotná starostlivosť (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Bakalárske štúdium

Verejné zdravotníctvo (denné) – Fakulta verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo (externé) – Fakulta verejného zdravotníctva
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (denné) – Fakulta zdravotníctva
Urgentná zdravotná starostlivosť (denné) – Fakulta zdravotníctva
Urgentná zdravotná starostlivosť (externé) – Fakulta zdravotníctva

Magisterské štúdium

Verejné zdravotníctvo (denné) – Fakulta verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo (externé) – Fakulta verejného zdravotníctva

Doktorandské štúdium

Verejné zdravotníctvo (denné) – Fakulta verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo (externé) – Fakulta verejného zdravotníctva

Doktorandské štúdium

Chirurgia (externé) – Lekárska fakulta
Vnútorné choroby (denné) – Lekárska fakulta
Vútorné choroby (externé) – Lekárska fakulta
Všeobecné lekárstvo (SJ, AJ) (denné) –  Lekárska fakulta

Doktorandské štúdium

Zubné lekárstvo (denné) – Lekárska fakulta