Študijné odbory

Bakalárske štúdium (prvý stupeň)

Ošetrovateľstvo (denné) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


 

Ošetrovateľstvo (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


 

Ošetrovateľstvo (denné) – Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


 

Ošetrovateľstvo (externé) – Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


Magisterské štúdium (druhý stupeň)

 

Ošetrovateľstvo (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


Doktorandské štúdium (tretí stupeň)

Ošetrovateľstvo (denné) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


 

Ošetrovateľstvo (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR

 

Bakalárske štúdium (prvý stupeň)

Pôrodná asistencia (denné) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR

Bakalárske štúdium (prvý stupeň)

Dentálna hygiena (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


Fyziologická a klinická výživa (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


Fyzioterapia (denné) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SRFyzioterapia
(externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


Rádiologická technika (denné) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


Rádiologická technika (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


Urgentná zdravotná starostlivosť (denné) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


Urgentná zdravotná starostlivosť (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


Fyzioterapia (denné) – Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (denné) – Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


Urgentná zdravotná starostlivosť (denné) – Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


Urgentná zdravotná starostlivosť (externé) – Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


Magisterské štúdium (druhý stupeň)

Fyzioterapia (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


Fyzioterapia (denné) – Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


Fyzioterapia (externé) – Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR

Magisterské štúdium (druhý stupeň)

Verejné zdravotníctvo (denné) – Fakulta verejného zdravotníctva

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


Verejné zdravotníctvo (externé) – Fakulta verejného zdravotníctva

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


Doktorandské štúdium (tretí stupeň)

Verejné zdravotníctvo (denné) – Fakulta verejného zdravotníctva

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


Verejné zdravotníctvo (externé) – Fakulta verejného zdravotníctva

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR

Doktorandské štúdium (tretí stupeň)

Chirurgia (externé) – Lekárska fakulta

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


Vnútorné choroby (denné) – Lekárska fakulta

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


Vútorné choroby (externé) – Lekárska fakulta

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR


Doktorské štúdium

Všeobecné lekárstvo (SJ, AJ) (denné) –  Lekárska fakulta

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 •  (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR

Doktorské štúdium

Zubné lekárstvo (denné) – Lekárska fakulta

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

 • prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 • MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH. (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 • MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR