Ošetrovateľstvo (externé) - Bakalárske štúdium (prvý stupeň)

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

OPIS ŠP | OŠP | VNÚTORNÁ HODNOTIACA SPRÁVA | STANOVISKO MZ SR