Názov projektu: Technologies and Assays for Therapeutic Genome Editing INDs (U01, Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 22.3.2024

Dátum ukončenia: 27.7.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je vyžiadať si žiadosti o optimalizáciu a charakterizáciu technológií a testov s potenciálom na využitie a prijatie v regulačných podaniach terapeutík na úpravu genómu.

Viac informácii o projekte: https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-RM-24-007.html