Názov projektu: Translational Research Toward Development of a Kaposi Sarcoma Herpesvirus (KSHV) Vaccine (U01 Clinical Trial Optional)

Dátum ukončenia: 5.12.2024

Účel projektu: Prostredníctvom tejto výzvy má Národný onkologický inštitút v úmysle podporiť základný a translačný výskum, ktorý bude viesť vývoj profylaktickej alebo terapeutickej vakcíny proti herpesvírusu proti Kaposiho sarkómu (KSHV). Profylaktická vakcína proti KSHV by mohla zabrániť primárnej infekcii KSHV, prenosu a následnému rozvoju KS a iných syndrómov spojených s KSHV, ako je multicentrická Castlemanova choroba (MCD), primárny efúzny lymfóm (PEL) a syndróm zápalových cytokínov KSHV (KICS). Terapeutická vakcína proti KSHV by mohla byť užitočná pri prevencii alebo liečbe choroby KSHV u ľudí, ktorí sú už infikovaní KSHV. Výskumné projekty U01 financované prostredníctvom tohto NOFO vytvoria kooperatívnu skupinu, KSHV Vaccine Development Consortium (KVDC).

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz