Názov projektu: Understanding Expectancies in Cancer Symptom Management (R01 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 12.4.2023

Dátum ukončenia: 8.5.2026

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) bude vyžadovať mechanistický výskum, ktorého cieľom je pochopiť, ako a prečo sa účinky očakávaného výskytu vyskytujú v kontexte rakoviny, objasniť ich úlohu pri zvládaní symptómov rakoviny a identifikovať pacientov, symptómy, miesta rakoviny a kontexty, v ktorých sa prejavujú očakávané účinky a to využiť na zlepšenie výsledkov rakoviny. Očakávania sú v tomto kontexte definované ako presvedčenie o budúcich výsledkoch, vrátane reakcie človeka na rakovinu alebo liečbu rakoviny. Očakávania môžu byť vyvolané sociálnymi, psychologickými, environmentálnymi a systémovými faktormi. Účinky očakávania sú kognitívne, behaviorálne a biologické výsledky spôsobené očakávaním. Účinky očakávaní môžu byť vyvolané očakávanými dĺžkami pacientov, lekárov, rodinných príslušníkov, opatrovateľov a/alebo dyadických/sociálnych sietí. Program sa zaujíma najmä o žiadosti, ktoré zahŕňajú jednotlivcov a skupiny z populácií historicky nedostatočne zastúpených alebo vylúčených z biomedicínskeho a behaviorálneho výskumu.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz