Názov projektu: Using Neuromodulation to Characterize the Continuum of Pathophysiology Between Substance Use and Mental Health Disorders (R01 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 15.4.2024

Dátum ukončenia: 16.8.2024

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) hľadá uchádzačov, ktorí koordinujú úsilie súčasne charakterizovať účinky neuromodulácie na mozgové okruhy a správanie súvisiace s poruchou užívania látok (SUD) a poruchou duševného zdravia (MHD). Očakáva sa, že navrhované štúdie poskytnú pohľad na spoločnú a jedinečnú patofyziológiu súvisiacu so SUD a MHD prostredníctvom kauzálnej manipulácie s príslušným okruhom (okruhmi) prostredníctvom cielenej neuromodulácie u ľudských účastníkov.

Viac informácii o projekte: https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-DA-25-035.html