Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútorných predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca pre Lekársku fakultu:

1 miesto vedúceho  zamestnanca prednostu Ústavu cudzích jazykov LF SZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore,
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho  zamestnanca prednostu Ústavu anatómie LF SZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. spojeného stupňa (Lekárska fakulta titul MUDr.),
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho  zamestnanca prednostu Ústavu  biológie LF SZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore,
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho  zamestnanca prednostu Ústavu   farmácie LF SZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,
 • vysokoškolské vzdelanie  2. stupňa v odbore,
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 10 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho  zamestnanca prednostu Fyziologického ústavu LF SZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore,
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho  zamestnanca prednostu Ústavu patologickej anatómie LF SZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,
 • vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. spojeného stupňa (Lekárska fakulta titul MUDr.),
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 10 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho  zamestnanca prednostu Ústavu patologickej fyziológie LF SZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. spojeného stupňa (Lekárska fakulta titul MUDr.),
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho  zamestnanca prednostu Ústavu  súdneho lekárstva LF SZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,
 • vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. spojeného stupňa (Lekárska fakulta titul MUDr.),
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 10 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho  zamestnanca prednostu Ústavu telovýchovného lekárstva LF SZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,
 • vysokoškolské vzdelanie  2. stupňa v odbore,
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 10 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho  zamestnanca prednostu Ústavu farmakológie LF SZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,
 • vysokoškolské vzdelanie  2. stupňa v odbore,
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 10 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho Oddelenia klinickej a experimentálnej farmakoterapie
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,
 • vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. spojeného stupňa (Lekárska fakulta titul MUDr.),
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 10 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho zamestnanca prednostu Ústavu genetiky a molekulárnej medicíny LF SZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,
 • vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. spojeného stupňa (Lekárska fakulta titul MUDr.),
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 10 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho  zamestnanca prednostu Ústavu mikrobiológie LF SZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,
 • vysokoškolské vzdelanie  2. stupňa v odbore,
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 10 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho Oddelenia metalomiky
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore,
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho Oddelenia pre priónové choroby
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore,
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho Oddelenia imunológie a imunotoxikológie
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. spojeného stupňa (Lekárska fakulta titul MUDr.),
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho Katedry dermatovenerológie LF SZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vedecko-pedagogický titul docent,
 • vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. spojeného stupňa (Lekárska fakulta titul MUDr.),
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 10 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho  Katedry infektológie LF SZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vedecko-pedagogický titul docent,
 • vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. spojeného stupňa (Lekárska fakulta titul MUDr.),
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 10 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho Katedry klinickej logopédie liečebnej pedagogiky LF SZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore,
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho  zamestnanca Katedry nukleárnej medicíny LFSZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,
 • vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. spojeného stupňa (Lekárska fakulta titul MUDr.),
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 10 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho Katedry plastickej chirurgie LF SZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. spojeného stupňa (Lekárska fakulta titul MUDr.),
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho Katedry reumatológie LF SZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,
 • vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. spojeného stupňa (Lekárska fakulta titul MUDr.),
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 10 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho Katedry tropickej medicíny LF SZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,
 • vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. spojeného stupňa (Lekárska fakulta titul MUDr.),
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 10 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho Katedry všeobecného lekárstva LF SZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,
 • vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. spojeného stupňa (Lekárska fakulta titul MUDr.),
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 10 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho Katedry čelustnej ortopédie LF SZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. spojeného stupňa (Lekárska fakulta titul MUDr.),
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho Katedry paliatívnej medicíny  LF SZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. spojeného stupňa (Lekárska fakulta titul MUDr.),
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vedúceho Oddelenia toxických organických polutantov
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore,
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

Uchádzač predloží:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením adresy na doručovanie elektronickej pošty,
 2. overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
 3. kópiu dokladu, ktorým uchádzač preukazuje ovládanie cudzieho jazyka alebo písomné čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 4. profesijný štruktúrovaný životopis,
 5. písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doložené výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace),
 6. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. písomný súhlas s tým, že univerzita môže spracovávať osobné údaje uchádzača na účely výberového konania,
 8. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome, vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine,
 9. podrobné údaje o publikačnej a doterajšej odbornej činnosti,
 10. písomné spracovanie perspektívy a smerovania činnosti obsadzovaného pracovného miesta.

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Žiadosti s prílohami prosíme zaslať v zalepenej obálke s vyznačením
„výberové konanie – neotvárať“ na adresu:

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
Odbor Personálno-právny
Limbová ul. 12
833 03 BRATISLAVA 37

Termín odovzdania prihlášok do: 28. novembra 2022 (vrátane).
Uchádzači budú písomne pozvaní predsedom komisie do výberového konania.


VK vyhlásené: 08. 11. 2022
Poradové číslo: VK/36/2022