Rektorovi Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Petrovi Šimkovi, CSc. v nedeľu 20. marca 2022 bolo udelené prestížne ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Medicína a veda za rok 2021 za vysoko odbornú činnosť v oblasti úrazovej chirurgie, vedeckú publikačnú činnosť zverejnenú aj v zahraničných periodikách európskeho a svetového významu. V roku 2021 vzniklo unikátne dielo Princípy chirurgie, ktorého editorom je ocenený prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.


Pri tejto príležitosti rektorovi SZU zablahoželala prvá prorektorka doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof. na zasadnutí rozšíreného Kolégia rektora.