Názov výzvy: Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Cieľ výzvy: Slovensko čelí popri demografickej kríze aj významnému úniku mozgov. Podľa registra zdravotných poisťovní klesol počet ľudí žijúcich na Slovensku za posledných 15 rokov o 300 tisíc, čo predstavuje približne 5 % obyvateľstva, a každý rok naďalej klesá. Podľa údajov za rovnaké obdobie má viac ako polovica odchádzajúcich menej ako 30 rokov. Priemerne polovica tých, čo odišli medzi rokmi 2000 až 2012, sa vrátila do roku 2015.

 

Cieľom výzvy je preto posilniť vzťahy so Slovákmi v zahraničí najmä s príslušníkmi novej diaspóry, zvýšiť pravdepodobnosť ich návratu domov a využiť ich know-how na modernizáciu Slovenska. Cieľom je podporiť organizovanie podujatí na Slovensku, ktoré posilňujú vzťahy s diaspórou. Projekty budú podporovať spoluprácu a rozvíjať siete so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

 

Nová diaspóra sú ľudia, ktorí v posledných desaťročiach odišli z ekonomických alebo profesijných dôvodov, alebo študenti a stážisti, u ktorých sa krátkodobý pobyt v zahraničí zmenil z profesionálnych či súkromných dôvodov na trvalé vysťahovanie sa. Diaspóry môžu byť prínosom pre domovské krajiny viacerými spôsobmi. Napríklad môžu pomôcť zmierniť dôsledky odlivu mozgov, získať talentovaných ľudí a posilniť tak investície v rámci podnikateľskej a vedecko-technologickej spolupráce a tiež podporiť väzby medzi prijímajúcimi krajinami a krajinami pôvodu.

 

Podporené budú podujatia, v rámci ktorých budú aktívne zapojení príslušníci novej diaspóry s cieľom vzájomnej výmeny skúsenosti, vzdelávania alebo prezentovania svojej práce. Tým sa posilní nie len prenos znalostí, ale aj vzájomná spolupráca.

 

Typy podujatí, napríklad:

– Konferencie,

– semináre,

– workshopy,

– školenia

– letné školy,

-webináre,

– diskusie

– akceleračné programy,

– kombinácia.

Maximálna výška grantov:

Predpokladaná min. výška na projekt 2 000 €

Predpokladaná max. výška na projekt 10 000 €

 

Podmienka: Žiadateľ v rámci jednej žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu deklaruje zorganizovanie 1 a viac podujatí.

Plánované vyhlásenie výzvy: prvý kvartál roka 2023

Viac informácií o projekte: klik na tento odkaz