Dňa 23.apríla 2024 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií uskutočnila XIX. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave, ktorá sa konala pod záštitou dekanky fakulty prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH.

Konferencia začala úvodným slovom pani dekanky a pokračovala prezentáciami jednotlivých príspevkov v 6 odborných sekciách (ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyziologická a klinická výživa, fyzioterapia, rádiologická technika a urgentná zdravotná starostlivosť). Na konferencii sa zúčastnilo 15 študentov so 14 prezentáciami. Odborná komisia vybrala 4 najlepšie príspevky a autorom pani dekanka udelila diplom. Všetci zúčastnení si prebrali účastnícke diplomy. Študenti preukázali, že vedia vedecky a odborne pracovať na vysokej úrovni.

Víťazi XIX. Fakultnej konferencie ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave:

1.miestoMichal RišaDiferenciálna diagnostika dyspnoe a jeho liečba v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti

(školiteľ: Mgr. Bc. Marek Ištok)

2.miestoAlexandra Pozsonyiová

Násilie páchané na ženách v ošetrovateľskej praxi

(školiteľ: PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD.)

2.miestoAlexandra Šamulková

Využívanie alternatívnych pomôcok v tehotnosti ako prevencia epiziotómie

(školiteľ: PhDr. Janka Hrabčáková, PhD.)

3.miestoNatália Plunárová

Rehabilitácia u detí s bronchiálnou astmou

(školiteľ: doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.)