Akademická samospráva

Akademický senát Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Predseda:

 • prof. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD.
  Lekárska fakulta SZU, zamestnanecká časť akademickej obce
  Kontakt: tel.: +421 33 7969 111, e-mail: ivan.rybar@szu.sk

Predsedníctvo:

 • prof. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD. – predseda
  Lekárska fakulta SZU, zamestnanecká časť akademickej obce
  Kontakt: tel.: +421 33 7969 111, e-mail: ivan.rybar@szu.sk
 • MUDr. Katarína DOSTÁLOVÁ, PhD., MPH – podpredseda
  Fakulta verejného zdravotníctva SZU, zamestnanecká časť akademickej obce
  Kontakt: tel.: +421 2 593 70 862, e-mail: katarina.dostalova@szu.sk
 • PhDr. Mgr. Jarmila BRAMUŠKOVÁ, PhD., MPH – člen predsedníctva
  Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej obce
  Kontakt: tel.: +421 48 32 48 031, e-mail: jarmila.bramuskova@szu.sk
 • Ivana TINKOVÁ – podpredseda
  Fakulta verejného zdravotníctva SZU, študentská časť akademickej obce
  Kontakt: e-mail: ivana.tinkova@studentszu.sk
 • doc. PhDr. Jarmila KRISTOVÁ, PhD., MPH – tajomník
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, zamestnanecká časť akademickej obce
  Kontakt: tel.: +421 2 593 70 454, e-mail: jarmila.kristova@szu.sk

Členovia Akademického senátu SZU v Bratislave

Zamestnanecká časť
 • doc. MUDr. Juraj DEGLOVIČ, PhD., MPH
  Lekárska fakulta SZU
  Kontakt: tel.: +421 2 593 70 440, e-mail: juraj.deglovic@szu.sk
 • doc. RNDr. Silvia DULANSKÁ, PhD.
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
  Kontakt: tel.: +421 2 593 70 623, e-mail: silvia.dulanska@szu.sk
 • Ing. Bc. František GLONČÁK, PhD.
  Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
  Kontakt: tel.: +421 48 32 48 017, e-mail: frantisek.gloncak@szu.sk
 • Mgr. Martin HRUBALA
  Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
  Kontakt: tel.: +421 48 32 48 026, e-mail: martin.hrubala@szu.sk
 • MUDr. Ľubica MURÍNOVÁ, PhD.
  Fakulta verejného zdravotníctva SZU
  Kontakt: tel.: +421 948 981 719, e-mail: lubica.murinova@szu.sk
 • PhDr. Bc. Zuzana RYBÁROVÁ, PhD., MPH
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
  Kontakt: tel.: +421 2 593 70 300, e-mail: zuzana.rybarova@szu.sk
 • PhDr. Juraj TIHÁNYI, PhD., MPH, univ. doc.
  Fakulta verejného zdravotníctva SZU
  Kontakt: tel.: +421 2 593 70 827, e-mail: juraj.tihanyi@szu.sk
 • RNDr. Dana ŽÁKOVÁ, PhD.
  Lekárska fakulta SZU
  Kontakt: tel.: +421 2 593 70 849, e-mail: dana.zakova@szu.sk
Študentská časť

Časový harmonogram riadnych zasadnutí Akademického senátu SZU v Bratislave

Termíny:

 • október 2024
 • november 2024

Riadne zasadnutia Akademického senátu SZU v Bratislave sa uskutočnia prezenčnou formou vo štvrtky v priestoroch Auly na rektoráte SZU v Bratislave, Limbová 12 alebo hybridnou formou. Informácie o termíne, čase a mieste konania riadnych zasadnutí Akademického senátu SZU budú členom Akademického senátu SZU, rektorovi SZU, prorektorom SZU, kvestorovi SZU, predsedom rád fakúlt SZU a dekanom fakúlt SZU sprostredkované prostredníctvom elektronickej pošty v časovom limite určenom v rokovacom poriadku Akademického senátu SZU v Bratislave.

 

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD., v. r.
predseda Akademického senátu
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Vedecká rada Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Predseda:
Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. – rektor

Členovia:

1. prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc., (iHTA), FISAC
2. prof. MUDr. Marián Bátovský , CSc., MPH
3. prof. MUDr. Ján Benetin, CSc., MPH
4. prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.
5. doc. MUDr. Juraj Deglovič, PhD, MPH
6. Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA
7. prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
8. doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH
9. prof. MUDr. Mgr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH
10. MUDr. Vlastimil Graus, PhD., MPH, MSc.
11. MUDr. Tomáš Heger , MUDr., PhD., MHA
12. prof. MUDr. Ing. Miroslav Janík, PhD.
13. prof. Ing. Nadežda Jankelová PhD., MPH
14. prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová , PhD.
15. RNDr. Tomislav Jurik, CSc.
16. MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.
17. doc. MUDr. Miroslav Kilian, PhD., MBA.
18. prof. MUDr. Petr Kolář, PhD.
19. doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH
20. prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
21. doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, CSc.
22. MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH, univ. doc.

23. doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
24. Ing. Juraj Majtán, DrSc.
25. prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
26. prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
27. MUDr. Alexander Mayer, PhD, MPH, MHA.
28. Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
29. doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
30. doc. JUDr. Mária Nováková, PhD
31. doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.
32. prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
33. prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
34. prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
35. MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MBA
36. doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
37. doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.
38. doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.
39. prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc.
40. prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
41. prof. MUDr. Mgr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS, MPH
42. doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
43. doc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.
44. MUDr. Daniel Žitňan, MPH

AKTUALITY:

Aktualizované 30.4.2024 (doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH)