TRÉNING INTERVEČNEJ ENDESKOPIE

V spolupráci s Nemocnicou Bory medici 5. ročníka Lekárskej fakulty SZU postupne absolvujú špeciálny tréning intervenčnej digestívnej endoskopie na ex vivo animálnych modeloch. Prvý tréning potvrdil, že študenti majú veľký záujem o simulačnú medicínu. „Pre našich medikov sme chceli vytvoriť jedinečné možnosti  a prístup k vysoko špecifickým medicínskym výkonom.  Je úplne samozrejmé, že takýto výkon na pacientovi nepatrí do rúk študenta-medika, preto výuka na…

PREČO ŠTUDOVAŤ NA SLOVENSKU?

Lekárska fakulta SZU sa zapojila do projektu, ktorého výsledkom bude séria mini dokumentov o študentoch na rôznych slovenských vysokých školách. Za Lekársku fakultu SZU sa očami Lenky a Romana, študentov 6. ročníka zubného lekárstva, pozrieme spolu s doc. MUDr. Jurajom Deglovičom, PhD., MPH,  prodekanom pre pregraduálne štúdium v študijnom programe zubné lekárstvo práve na odbor, v ktorom naši absolventi…

PRÍPRAVA NA NAJMODERNEJŠIE SIMULAČNÉ CENTRUM

Pre našich študentov plánujeme nové moderné Simulačné centrum. Inšpirovať sme sa boli na Ostravskej Lekárskej fakulte. Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.,  inicioval poučnú návštevu na ostravskej fakulte a spolu so študentami zo Spolku medikov SZU H. Hudecovou, V. Kovalčíkovou a  B. Buganovou detailnejšie spoznali koncept vedeckovýskumnej činnosti a aj fungovanie známeho ostravského…