PACIENT NA PRVOM MIESTE

Dekan LF SZU doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH sa stretol s medikmi, aby im predstavil nové plány smerovania fakulty. Za najdôležitejšie považuje, aby každý medik, ale aj lekár mal na pamäti, že pacient musí byť v každom momente na prvom mieste. Iba tak sa dá podľa neho budovať zdravý vzťah a rovnako správne liečiť. Budúcim kolegom…

Novozvolený dekan Lekárskej fakulty SZU sa oficiálne ujal svojej funkcie

Včerajším dňom 11. 9. 2023 prvá prorektorka a prorektorka pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD., MPH oficiálne vymenovala nového dekana Lekárskej fakulty SZU v Bratislave doc. MUDr. Ladislava Kužela, PhD., MPH. Nový dekan, hneď po ujatí sa funkcie, poďakoval za záslužnú prácu kolegom a v úvode vymenoval aj nových prodekanov. Prodekankou  pre…

Medzinárodná konferencia RECOOP v Budapešti

Pracovníci SZU ako členskej organizácie RECOOP asociácie inštitúcií medicínskeho výskumu z USA a krajín strednej a východnej Európy sa 20. a 21. apríla 2023 zúčastnili 5. medzinárodnej študentskej konferencie a 18. medzinárodnej konferencie Bridges in Life Sciences, spolu s ďalšou stovkou odborníkov z USA, Ukrajiny, Maďarska, Českej republiky, Poľska a Rumunska. Konferencie sa konali v Budapešti. SZU tradične reprezentovali pracovníci Lekárskej…