Výberové konanie 26/2024 na 1 funkčné miesto odborného asistenta na Katedre spoločných disciplín, 2 funkčné miesta asistenta pre študijný program ošetrovateľstvo, 1 funkčné miesto asistenta pre študijný program fyzioterapia

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici nasledovne: Odborný asistent – učiteľ latinského jazyka pre…

Výberové konanie 25/2024 na 1 vedúce miesto na Katedru ošetrovateľstva

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta pre Fakultu zdravotníctva…

Výberové konanie 24/2024 na 1 funkčné miesto docenta ošetrovateľstva na Katedru ošetrovateľstva

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent na Fakultu zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici nasledovne: 1 funkčné miesto docenta ošetrovateľstva na…

Výberové konanie 23/2024 na 1 funkčné miesto profesora na Katedru ošetrovateľstva

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesor na Fakultu zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Katedru…