Recoop HST

Bridges 14th Annual Scientific & 2nd RECOOP – KFSD Student Conferences
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je od r. 2006 jedným z 12 aktívnych zakladajúcich členov Regional Cooperation for Health, Science and Technology (RECOOP HST) Consortium, ktoré v súčasnosti tvorí celkove 20 univerzít, vysokých škôl a vedeckovýskumných inštitúcií z 9 krajín sveta (USA, Dánsko, Maďarsko, Slovenská republika, Česká republika, Chorvátsko, Ukrajina, Poľsko a Rumunsko). Cieľom tohto konzorcia je priama podpora výskumu a rozvíjanie medzinárodnej spolupráce medzi zúčastnenými inštitúciami a priama podpora mladých vedeckých pracovníkov, najmä doktorandov (štatút).

Vedecký záujem je orientovaný prevažne na tieto oblasti:

  • zdravie ženy a kardiovaskulárne choroby
  • zdravie matky a dieťaťa
  • NanoBioTechnológie v liečbe rakoviny

Na finančnej podpore tejto činnosti sa podieľa koordinátor konzorcia Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, USA. Ďalšie finančné prostriedky získava organizácia cez medzinárodný Višegrádsky fond.

RECOOP HST Consortium organizuje každý rok pravidelné výročné konferencie Bridges in Life Sciences Annual Conference, na ktorých sú prezentované vedecké výsledky jednotlivých členov konzorcia, resp. ich výskumnej spolupráce (správy z konferencií).

Aktualizované: 08.02.2022
Zodpovedná osoba: Milan Jankovič