AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA FVZ SZU

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

Špecializačné štúdium:

    •  ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE: LEKÁR

EPIDEMIOLÓGIA

Špecializačné štúdium:

    •  ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE: LEKÁR

ZDRAVIE PRI PRÁCI

Špecializačné štúdium:

Ústav pracovnej zdravotnej služby
RNDr. Anna Fialová, PhD.
e-mail: anna.fialova@szu.sk
tel. +421 2 59 370 563
Kontaktná osoba:
RNDr. Anna Fialová, PhD.
e-mail: anna.fialova@szu.sk
tel. +421 2 59 370 563
Garant špecializačného štúdia:
RNDr. Anna Fialová, PhD.
e-mail: anna.fialova@szu.sk
tel. +421 2 59 370 563
Platnosť akreditácie: od 22.02.2021 do 22.02.2026
Minimálny štandard pre príslušné špecializačné štúdium Osobitné vydanie štandardy pre ďalšie vzdelávanie z 15.decembra 2022, Ročník 70
Termíny skúšok:
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami: 10.05.2024
Obhajoby špecializačných prác: 19.06.2024
Zaraďovanie do ďalšieho vzdelávaniaPedagogický odbor SZU
Kontakt na pedagogický útvar:
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Hrabčáková
e-mail: maria.hrabcakova@szu.sk
tel. +421 947 924 189
Vzdelávacie aktivity

ODBORNÍK NA RIADENIE VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE Master of Public Health

Špecializačné štúdium:

    •  ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE: LEKÁR, ZUBNÝ LEKÁR, FARMACEUT, SESTRA, FYZIOTERAPEUT, ZDRAVOTNÍCKY LABORANT, LOGOPÉD, PSYCHOLÓG, LIEČEBNÝ PEDAGÓG, FYZIK, LABORATÓRNY DIAGNOSTIK

Katedra manažmentu a ekonomiky zdravotníctva
prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH  
e-mail: nadezda.jankelova@szu.sk
tel. +421 2 59 370 561
Kontaktná osoba:
PhDr. Antónia Holičová, MPH
e-mail: antonia.holicova@szu.sk
tel. +421 2 59 370 572
Garant špecializačného štúdia:
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
e-mail: stefania.moricova@szu.sk
Platnosť akreditácie: od 23.03.2021 do 23.03.2026
Minimálny štandard pre príslušné špecializačné štúdium Osobitné vydanie štandardy pre ďalšie vzdelávanie z 15.decembra 2022, Ročník 70
Termíny skúšok:
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami: 30.06.2024
Záverečný test: 25.04.2024, Náhradný termín: 9.05.2024
Obhajoby špecializačných prác: 8., 9.,10.10.2024
Zaraďovanie do ďalšieho vzdelávaniaPedagogický odbor SZU
Kontakt na pedagogický útvar:
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Hrabčáková
e-mail: maria.hrabcakova@szu.sk
tel. +421 947 924 189
Vzdelávacie aktivity

ZDRAVOTNÍCKY MANAŽMENT A FINANCOVANIE

Špecializačné štúdium:

    • ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE: Lekár, Zubný lekár, Farmaceut, Sestra, Fyzioterapeut, Pôrodná asistentka, Zdravotnícky laborant, Logopéd, Psychológ, Liečebný pedagóg, Fyzik, Laboratórny diagnostik

Katedra manažmentu a ekonomiky zdravotníctva
prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH  
e-mail: nadezda.jankelova@szu.sk
tel. +421 2 59 370 561
Kontakt na referentku:
Mgr. Miroslava Seňavová
e-mail: miroslava.senavova@szu.sk
tel. +421 2 59 370 257
Garant špecializačného štúdia:
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
e-mail: katarina.dostalova@szu.sk
Platnosť akreditácie: od 20.4.2021 do 20.4.2026
Minimálny štandard pre príslušné špecializačné štúdium
Termíny skúšok:
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami: 30.11.2023
Záverečný test: 30.11. 2023
Obhajoby špecializačných prác: 15.1.2024 a 19.2.2024
Zaraďovanie do ďalšieho vzdelávaniaPedagogický odbor SZU
Kontakt na pedagogický útvar:
Kontaktná osoba:
Mgr. Mária Hrabčáková
e-mail: maria.hrabcakova@szu.sk
tel. +421 947 924 189
Vzdelávacie aktivity