AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA FVZ SZU

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

Špecializačné štúdium:

  •  ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE: LEKÁR

EPIDEMIOLÓGIA

Špecializačné štúdium:

  •  ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE: LEKÁR

ODBORNÍK NA RIADENIE VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE Master of Public Health

Špecializačné štúdium:

  •  ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE: LEKÁR, ZUBNÝ LEKÁR, FARMACEUT, VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK, LOGOPÉD, PSYCHOLÓG, LIEČEBNÝ PEDAGÓG, FYZIK, LABORATÓRNY DIAGNOSTIK

ODBORNÍK NA RIADENIE VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE Master of Public Health

Špecializačné štúdium:

  • ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE S VYSOKOŠKOLSKÝM VZDELANÍM: SESTRA, FYZIOTERAPEUT, ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

ZDRAVOTNÍCKY MANAŽMENT A FINANCOVANIE

Špecializačné štúdium:

  • ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE: LEKÁR, ZUBNÝ LEKÁR, FARMACEUT, LABORATÓRNY DIAGNOSTIK, LIEČEBNÝ PEDAGÓG, LOGOPÉD, PSYCHOLÓG, FYZIK

ZDRAVOTNÍCKY MANAŽMENT A FINANCOVANIE

Špecializačné štúdium:

  •  ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE S VYSOKOŠKOLSKÝM VZDELANÍM: SESTRA, FYZIOTERAPEUT, ZDRAVOTNÍCKY LABORANT