AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA FVZ SZU

ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE: LEKÁR

Špecializačné štúdium:

  • verejné zdravotníctvo
  • epidemiológia

ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE: VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK

Špecializačné štúdium:

   • zdravie pri práci

ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE: LEKÁR, ZUBNÝ LEKÁR, FARMACEUT, VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK, LOGOPÉD, PSYCHOLÓG, LIEČEBNÝ PEDAGÓG, FYZIK, LABORATÓRNY DIAGNOSTIK

Špecializačné štúdium:

   • odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE S VYSOKOŠKOLSKÝM VZDELANÍM: SESTRA, FYZIOTERAPEUT, ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

Špecializačné štúdium:

   • odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE S VYSOKOŠKOLSKÝM VZDELANÍM: SESTRA, FYZIOTERAPEUT, ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

Špecializačné štúdium:

   • zdravotnícky manažment a financovanie