AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA FZ SZU V BANSKEJ BYSTRICI

ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE: SESTRA

Špecializačné štúdium:

  • anestéziológia a intenzívna starostlivosť
  • inštrumentovanie v operačnej sále
  • ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
  • ošetrovateľská starostlivosť v komunite
  • ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE: FYZIOTERAPEUT

Špecializačné štúdium:

      • fyzioterapia v športe a telovýchove