Výsledok – VK/07/2023 – Funkčné miesto asistenta (10.2.-28.2.2023)

Zápisnica: DOC429 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Lekársku fakultu na obsadenie 1 funkčného miesta asistent na Oddelenie mikrobiológie na Ústave mikrobiológie LF…

VK/06/2023 – Funkčné miesto profesora (10.2.-7.3.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto profesora na Katedru…

VK/05/2023 – Funkčné miesto profesora (10.2.-7.3.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Kliniku hrudníkovej chirurgie SZU a…

VK/04/2023 – Funkčné miesto docenta (9.2.-3.3.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto docenta na Ústav výživy…

Výsledok – VK/03/2023 – Funkčné miesto odborného asistenta a asistenta (8.2.-28.2.2023)

Dokumenty: asistent na Katedru zubného lekárstva odborný asistent na Psychiatrickú kliniku LF a UNBDOC431 odborný asistent na Ústav biológie LF SZU Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov…

VK/02/2023 – Funkčné miesto Asistent (30.1. – 6.2.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici: Asistent 1 miesto pre študijný…

Výsledok VK/01/2023 – Funkčné miesto profesora (20.1.-12.2.2023)

Výsledok VK: DOC365   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave: 1…

Slovensko prišlo o uznávaného epidemiológa a infektológa Vladimíra Krčméryho

Dr. h. c. mult.  MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., FRSP, FACP bol členom viacerých humanitárnych misií v rozvojových krajinách. V roku 1985 absolvoval Lekársku fakultu na Univerzite Komenského. V roku 1985 začal svoju kariéru na Klinike infekčných chorôb vo Fakultnej nemocnici v Bratislave. Stál pri znovuobnovení Trnavskej univerzity v Trnave. Nakoniec v roku 2002 založil neziskovú organizáciu a súkromnú…