VK/28/2023 na funkčné miesto docenta na Kliniku gastroenterológie LF SZU a UNB (8.9.-22.9.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Kliniku gastroenterológie LF SZU a UNB so zameraním…

VK/27/2023 na funkčné miesto docenta na Psychiatrickú kliniku LF a UNB (5.9.-19.9.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Psychiatrickú kliniku LF a…

VK/26/2023 na funkčné miesto docenta na Ústav patologickej fyziológie LF SZU (5.9.-19.9.2023)

  Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Ústav patologickej fyziológie…

VK/25/2023 na funkčné miesto docenta na Ústav histológie a embryológie LF SZU (5.9.-19.9.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Ústav histológie  a embryológie…

VK/24/2023 na funkčné miesto docenta na Kliniku chirurgickej onkológie LF a NOÚ (5.9.-19.9.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Kliniku chirurgickej onkológie LF…

Výsledok VK/22/2023 Funkčné miesta Odborní asistenti a Asistenti (9.8. – 25.8.2023)

Dokumenty: DOC560 DOC564 DOC562 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici:  …

Výsledok VK/21/2023 – 1 funkčné miesto docenta na Ústave ochrany zdravia (9.6.-30.6.2023)

Dokument: DOC554   Rektor v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Ústave ochrany zdravia so…

Výsledok VK/20/2023 – 1 funkčné miesto docenta na Katedru preventívnej a klinickej medicíny (9.6.-30.6.2023)

Dokument: DOC555   Rektor v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto docenta na Katedru preventívnej a klinickej medicíny so…

Výsledok – VK/19/2023 – Pracovné miesta – odborní asistenti a asistenti (31.5.-16.6.2023)

Dokumenty: DOC516 DOC517   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií na obsadenie: 3 miesta vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na funkčnom…