Výberové konanie VK/02/2024 na 1 funkčné miesto odborného asistenta (26.1.-16.2.2024)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta naFakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný…

Výberové konanie VK/01/2024 na 1 funkčné miesto profesora (23.1.-20.2.2024)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Katedru ošetrovateľstva Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU…

Výsledok VK/38/2023 na 1 funkčné miesto odborný asistent pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Katedre preventívnej a klinickej medicíny, 1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Oddelení toxikológie Ústavu pracovnej zdravotnej služby, 1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Ústave biofyziky, informatiky a bioštatistiky (22.11.-6.12.2023)

DOKUMENTY: DOC776 DOC777 DOC778 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné…

Výsledok VK/37/2023 na 1 miesto vedúceho Katedry preventívnej a klinickej medicíny (22.11.-6.12.2023)

DOKUMENTY: DOC779 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v…

Výsledok VK/36/2023 na 1 funkčné miesto profesora na Katedru manažmentu a ekonomiky zdravotníctva (22.11.-6.12.2023)

DOKUMENTY: DOC775 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Katedru manažmentu…

Výsledok VK/35/2023 na 1 funkčné miesto profesora na Katedru všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty SZU (30.10.-21.11.2023)

DOKUMENTY: DOC774 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Katedru všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty SZU so…

Výsledok VK/34/2023 na 1 miesto – Odborný asistent pre študijný program ošetrovateľstvo (26.10.-16.11.2023)

Dokumenty: DOC730 DOC731 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici: Odborný asistent…

Výsledok VK/33/2023 na funkčné miesto docenta na III. internú kliniku SZU v Banskej Bystrici so zameraním v oblasti tvorivej a pedagogickej činnosti na vnútorné choroby a hepatológiu v študijnom odbore: všeobecné lekárstvo (3.10.-23.10.2023)

Dokument: Výsledok výberového konania: DOC723   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto…

Výsledok VK/32/2023 na funkčné miesto docenta na Kliniku pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB so zameraním v oblasti tvorivej a pedagogickej činnosti na vnútorné choroby a pneumológiu v študijnom odbore: všeobecné lekárstvo (3.10.-23.10.2023)

Dokument: Výsledok výberového konania: DOC724   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto…

Výsledok VK/31/2023 na funkčné miesto docenta na Ústav mikrobiológie so zameraním v oblasti tvorivej a pedagogickej činnosti na mikrobiológiu a parazitológiu v študijnom odbore: všeobecné lekárstvo (3.10.-23.10.2023)

Dokumenty: DOC732 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Ústav mikrobiológie…