Rektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca pre rektorát

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca pre rektorát:1 miesto funkcie riaditeľa/riaditeľky kancelárie rektora SZU Požadované kvalifikačné predpoklady a…

Rektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca pre Lekársku fakultu

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca pre Lekársku fakultu: 1 miesto vedúceho zamestnanca prednostu Ústavu klinickej fyziky SZU…

Rektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca pre Lekársku fakultu

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca pre Lekársku fakultu: 1 miesto vedúceho  zamestnanca prednostu  Internej kliniky SZU a…

Rektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre LF

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Lekársku fakultu obsadenie: 1 miesto vysokoškolského učiteľa pôsobiaceho vo funkcii profesora pre študijný odbor Chirurgia na Kliniku…

Rektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre FVZ

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotníctva na obsadenie: 1 funkčné miesto profesora pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Katedre preventívnej…

Rektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 Zákona č. 131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici: Funkčné miesta asistenta2 miesta vysokoškolského učiteľa pôsobiaceho…

Rektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre FOaZOŠ

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií: Požiadavky na výberové konanie pre študijný odbor…

Rektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre FZ BB

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 Zákona č. 131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici: Odborný asistent 1 miesto pre študijný program…

Rektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Lekársku fakultu

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Lekársku fakultu: Na obsadenie funkčného miesta docenta Ústavu imunológie a alergológie LF SZU…

Rektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vedúcich zamestnancov

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vedúcich zamestnancov: Na obsadenie miesta vedúceho  zamestnanca Kliniky diagnostickej a intervenčnej rádiológie LF SZU…