VK/20/2023 – 1 funkčné miesto docenta na Katedru preventívnej a klinickej medicíny (9.6.-30.6.2023)

Rektor v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto docenta na Katedru preventívnej a klinickej medicíny so zameraním v oblasti…

VK/19/2023 – Pracovné miesta – odborní asistenti a asistenti (31.5.-16.6.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií na obsadenie: 3 miesta vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na funkčnom mieste odborný asistent pre…

VK/18/2023 – Funkčné miesta Vedúci Katedry, Odborný asistent, Asistent (26.5. – 15.6.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici: Vedúci Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti…

VK/17/2023 – Funkčné miesto Docent na Katedre urgentnej zdravotnej starostlivosti (26.5. – 15.6.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Fakultu zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici nasledovne: 1 funkčné miesto docenta na Katedru…