Dňa 25. apríla 2023 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií uskutočnila XVIII. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave pod záštitou dekanky fakulty prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH.

Na úvod sa všetkým prítomným prihovorila dekanka fakulty a následne podujatie pokračovalo prezentáciami prihlásených príspevkov. Výsledky svojej vedeckej práce prezentovalo 22 študentov v 4 odborných sekciách: fyzioterapia, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a rádiologická technika. Autori troch najlepších príspevkov vybraných odbornou komisiou boli ocenení a všetci prezentujúci študenti si prebrali účastnícke diplomy.

Všetci študenti preukázali, že vedia vedecky a odborne pracovať na vysokej úrovni.

Víťazi XVIII. Fakultnej konferencie ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave:

1.miestoPoláková Nelly, Malíková Vladimíra, Lutovská PetraKvantitatívny výskum zozbieraných dát pomocou techniky strojového učenia

školiteľ: PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD.

2.miestoPuterová PerlaVplyv sexuálnej promiskuity na reprodukčné zdravie žien

školiteľ: PhDr. Janka Hrabčáková, PhD.

3.miestoStrelková AlžbetaOšetrovateľské stratégie v prevencii onkoochorení pohlavného systému mužov

školiteľ: PhDr. Zuzana Bachratá, PhD.