Výstava Kam na vysokú školu sa etablovala medzi podujatia pomáhajúce študentom stredných škôl nielen pri výbere vysokej školy, ale aj fakulty, študijného odboru či konkrétneho študijného programu. V Banskej Bystrici sa dané podujatie uskutočnilo 25. októbra 2022 v priestoroch hotela Lux za účasti predstaviteľov vysokých škôl, pedagógov a študentov zo Slovenska i zo zahraničia.

Fakultu zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici zastupovali pracovníčky študijného oddelenia a študenti všetkých študijných programov, t. j. fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť. Študenti  mali pripravené praktické ukážky prezentujúce príslušný študijný program,  realizovali zdravotno-výchovné pôsobenie a nemali problém adekvátne odpovedať na otázky zo strany záujemcov týkajúce sa štúdia na našej fakulte.

Vedenie fakulty ďakuje všetkým zúčastneným za jej vzornú reprezentáciu na danom  podujatí.

 

<< späť na hlavnú stránku Fakulty zdravotníctva