Exploratory Clinical Neuroscience Research on Substance Use Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Exploratory Clinical Neuroscience Research on Substance Use Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.4.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) používa kód aktivity R61/R33 Phased Innovation Award na podporu žiadostí klinického výskumu, ktoré majú prieskumný a vývojový charakter a sú zamerané na pochopenie neurobiologických mechanizmov, ktoré sú…

Details

Assay Development and Screening for Discovery of Validated Chemical Hits for Brain Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Assay Development and Screening for Discovery of Validated Chemical Hits for Brain Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.4.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Hlavným cieľom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť vývoj a validáciu skríningových testov na objavenie overených výsledkov, ktoré možno použiť v budúcich snahách objavovania/vývoja liekov…

Details

BRAIN Initiative: Integration and Analysis of BRAIN Initiative Data (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Integration and Analysis of BRAIN Initiative Data (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.4.2023 Dátum ukončenia: 8.6.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyžaduje žiadosti na vývoj informačných nástrojov na analýzu, vizualizáciu a integráciu údajov súvisiacich s iniciatívou BRAIN alebo na zlepšenie nášho chápania mozgu. V rámci programov…

Details

Strengthening Global Competency and Capacity in Inspectional Approaches for the Oversight of Human and Animal Pharmaceutical Products (U01) Clinical Trials Not Allowed

Názov projektu: Strengthening Global Competency and Capacity in Inspectional Approaches for the Oversight of Human and Animal Pharmaceutical Products (U01) Clinical Trials Not Allowed Dátum vydania: 13.4.2023 Dátum ukončenia: 21.6.2023 Účel projektu: Dohoda o spolupráci bude stavať na rozsiahlych skúsenostiach inštitúcie s dobre zavedenými a celosvetovo uznávanými odbornými znalosťami a štandardmi kvality pre drogové inšpektoráty…

Details

International Research in Infectious Diseases (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: International Research in Infectious Diseases (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.4.2023 Dátum ukončenia: 2.8.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o vysoko prioritný, regionálne relevantný výskum infekčných chorôb medzinárodnými výskumníkmi v krajinách s obmedzenými zdrojmi. Žiadateľské organizácie musia mať sídlo v zahraničných (mimo USA) krajinách…

Details

Exploratory Clinical Neuroscience Research on Substance Use Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Exploratory Clinical Neuroscience Research on Substance Use Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.4.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) používa kód aktivity R61/R33 Phased Innovation Award na podporu žiadostí klinického výskumu, ktoré majú prieskumný a vývojový charakter a sú zamerané na pochopenie neurobiologických mechanizmov, ktoré sú…

Details

Študenti urgentnej zdravotnej starostlivosti opäť obstáli v náročnej medzinárodnej súťaži

V dňoch 24. – 28. mája 2023 sa v hoteli Dlouhé Stráně v obci Kouty nad Desnou konalo významné medzinárodné súťažné podujatie záchranárov Rallye Rejvíz 2023, ktoré je považované za neoficiálne majstrovstvá sveta záchranných služieb. Pozitívny ohlas, ktorý vyvolali prvé ročníky, inšpirovali organizátorov k ďalším sprievodným súťažiam. Popri 26. ročníku medzinárodnej súťaže záchranných služieb sa tak konal…

Details

SZU bodovala na medzinárodnej súťaži ako jediná slovenská univerzita

Koncom mája sa v Koutoch nad Desnou konal 26. ročník medzinárodnej súťaže záchranných služieb, 16. ročník súťaže operátorov KOS „Zlaté sluchátko“, 12. ročník súťaže študentov lekárskych fakúlt „MUC. RR“ a 7. ročník súťaže prvosledových hliadok Polície České republiky. Tak, ako aj v ostatných rokoch, zastúpenie mala aj Slovenská zdravotnícka univerzita, ktorá postavila posádky do súťaže medikov…

Details

Understanding Expectancies in Cancer Symptom Management (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Understanding Expectancies in Cancer Symptom Management (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 12.4.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) bude vyžadovať mechanistický výskum, ktorého cieľom je pochopiť, ako a prečo sa účinky očakávaného výskytu vyskytujú v kontexte rakoviny, objasniť ich úlohu pri zvládaní symptómov rakoviny a identifikovať pacientov,…

Details

Catalytic Tool and Technology Development in Kidney, Urologic, and Hematologic Diseases (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Catalytic Tool and Technology Development in Kidney, Urologic, and Hematologic Diseases (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.4.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania je podporiť vývoj inovatívnych, podporných nástrojov a technológií v oblasti obličkových, urologických a hematologických ochorení. Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz

Details