Behavioral and Social Research on the Role of Immigration on Life Course Health and Aging, including AD/ADRD (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Behavioral and Social Research on the Role of Immigration on Life Course Health and Aging, including AD/ADRD (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 9.8.2023 Dátum ukončenia: 4.11.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) pozýva inovatívne žiadosti R21, ktoré skúmajú, ako štrukturálne, komunitné a medziľudské mechanizmy fungujú v priebehu života medzi rasovými…

Alcohol Health Services Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Alcohol Health Services Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o voliteľný mechanizmus klinického skúšania R01 so zameraním na zdravotné služby súvisiace s alkoholom. Toto NOFO sa vo všeobecnosti zameria na odstránenie rozdielov v liečbe jednotlivcov s poruchou užívania alkoholu…

Academic-Industrial Partnerships (AIP) to Translate and Validate In Vivo Imaging Systems (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Academic-Industrial Partnerships (AIP) to Translate and Validate In Vivo Imaging Systems (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.8.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) má Národný onkologický inštitút (NCI) v úmysle stimulovať preklad vedeckých objavov a inžinierskeho vývoja v oblasti zobrazovania, vedy o údajoch a/alebo spektroskopických technológií…

Alcohol Treatment, Pharmacotherapy, and Recovery Research (R34 Clinical Trial required)

Názov projektu: Alcohol Treatment, Pharmacotherapy, and Recovery Research (R34 Clinical Trial required) Dátum vydania: 9.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o mechanizmus vyžadovaného klinického skúšania R34 so zameraním na liečbu alkoholu a výskum obnovy. Toto NOFO sa široko zameria na témy relevantné pre liečbu a…

Personal Health Informatics for Delivering Actionable Insights to Individuals (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Personal Health Informatics for Delivering Actionable Insights to Individuals (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 9.8.2023 Dátum ukončenia: 6.11.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je napredovať vo vývoji nových prístupov v oblasti informatiky a vedy o údajoch, ktoré môžu jednotlivcom pomôcť pochopiť a zlepšiť svoje zdravie prostredníctvom praktických poznatkov.…

NIH Brain Development Cohorts (NBDC) Biospecimen Access (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NIH Brain Development Cohorts (NBDC) Biospecimen Access (X01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.8.2023 Dátum ukončenia: 6.5.2026 Účel projektu: Štúdia Adolescent Brain Cognitive DevelopmentSM (ABCD) je najväčšia longitudinálna štúdia vývoja mozgu a zdravia detí v USA, ktorá zbiera údaje od viac ako 11 000 detí z celej krajiny, začínajúc vo veku 9-10…

Network of Genomics-Enabled Learning Health Systems (gLHS) – Clinical Sites (U01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Network of Genomics-Enabled Learning Health Systems (gLHS) – Clinical Sites (U01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 1.8.2023 Dátum ukončenia: 8.11.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyžaduje žiadosti pre klinické pracoviská (CS), aby sa podieľali na vytváraní siete zdravotníckych systémov učenia sa s podporou genómu (gLHS) s cieľom identifikovať a zlepšiť…

Prevention and Treatment through a Comprehensive Care Continuum for HIV-affected Adolescents in Resource Constrained Settings Implementation Science Network (PATC³H-IN) Implementation Science Coordinating Center (UM2 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Prevention and Treatment through a Comprehensive Care Continuum for HIV-affected Adolescents in Resource Constrained Settings Implementation Science Network (PATC³H-IN) Implementation Science Coordinating Center (UM2 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 27.7.2023 Dátum ukončenia: 7.12.2023 Účel projektu: Toto NOFO pozýva žiadosti na účasť na dohode o spolupráci v rámci výskumného programu na podporu prevencie a…

Secondary Analysis and Integration of Existing Data to Elucidate Cancer Risk and Related Outcomes (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Secondary Analysis and Integration of Existing Data to Elucidate Cancer Risk and Related Outcomes (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 1.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) Národný onkologický inštitút (NCI) spolu s ďalšími zúčastnenými inštitútmi podporuje predkladanie žiadostí s návrhom na vykonanie sekundárnej analýzy údajov…

Role of Environmental Stress in the Health Inequities of Alzheimer’s Disease-Related Dementias (ADRD) (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Role of Environmental Stress in the Health Inequities of Alzheimer’s Disease-Related Dementias (ADRD) (R01 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.7.2023 Dátum ukončenia: 2.11.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) pozýva prihlášky na projekty základného, ​​translačného a klinického výskumu, ktoré navrhujú študovať úlohu environmentálneho stresu na zdravotné nerovnosti pri demenciách…