Global Infectious Disease Research Administration Development Award for Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Global Infectious Disease Research Administration Development Award for Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.10.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť výskumníkov, ktorí majú záujem a schopnosť spojiť úsilie o objavenie chemických sond na báze buniek pre nové mozgové ciele. Očakáva sa, že žiadatelia budú mať…

New Technologies for the In vivo Delivery of Gene Therapeutics for an HIV Cure (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:New Technologies for the In vivo Delivery of Gene Therapeutics for an HIV Cure (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 20.10.2020 Dátum ukončenia: 18.3.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť výskum vývoja a overenia inovatívnych stratégií na účinné dodávanie anti-HIV génových terapií špecifickým cieľovým bunkám in vivo. Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz

Cancer Prevention and Control Clinical Trials Grant Program (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:Cancer Prevention and Control Clinical Trials Grant Program (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 12.11.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) vyzýva Národný onkologický inštitút (NCI) žiadosti o podporu klinických skúšok iniciovaných skúšajúcim v súvislosti s programovými záujmami divízie prevencie rakoviny NCI a/alebo divízie NCI kontroly rakoviny a populačných vied, ktoré majú potenciál znížiť záťaž súvisiacu s…

National Cancer Institute’s Investigator-Initiated Early Phase Clinical Trials for Cancer Treatment and Diagnosis (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:National Cancer Institute’s Investigator-Initiated Early Phase Clinical Trials for Cancer Treatment and Diagnosis (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 10.11.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je hľadať výskumné projekty, ktoré implementujú klinické štúdie iniciované výskumníkom v počiatočnej fáze (Fáza 0, I a II) zamerané na diagnostické a terapeutické intervencie zamerané na rakovinu, ktoré majú priamy význam…

Detection of HIV for Self-Testing (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Detection of HIV for Self-Testing (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.11.2020 Dátum ukončenia: 18.3.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť spoločný interdisciplinárny výskum v ranom štádiu s cieľom poskytnúť informácie o vývoji inovatívnych rýchlych, citlivých, jednoduchých a nákladovo efektívnych diagnostických technológií, ktoré umožnia samotestovanie na HIV počas najskorších fáz ochorenia akútnej infekcie alebo počas rebound fenoménu vírusu.…

NEI Collaborative Clinical Vision Project: Resource Center Grant (UG1- Clinical Trial Required)

Názov projektu:NEI Collaborative Clinical Vision Project: Resource Center Grant (UG1- Clinical Trial Required) Dátum vydania: 18.11.2020 Dátum ukončenia: 8.5.2023 Účel projektu: NEI využíva ceny za spoluprácu UG1 na podporu rozsiahlych klinických štúdií iniciovaných vyšetrovateľmi, prenosu ľudských génov, skúšok liečby kmeňovými bunkami a iných komplexných alebo vysoko rizikových klinických skúšok z hľadiska zdrojov alebo bezpečnosti. Tieto projekty sú mnohostranné a majú veľký význam pre verejné…

Multidisciplinary Studies of HIV/AIDS and Aging (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu:Multidisciplinary Studies of HIV/AIDS and Aging (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 23.11.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Tento FOA podporuje žiadosti na priesečníku HIV a starnutia tým, že sa zameriava na dva zastrešujúce ciele: 1) zlepšiť pochopenie biologických, klinických a sociálno-behaviorálnych aspektov starnutia z pohľadu infekcie HIV a jej liečby; a 2) zlepšiť prístupy k testovaniu, prevencii a liečbe…

Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC) Clinical Trials (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC) Clinical Trials (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 24.11.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva žiadosti na vývoj a implementáciu klinických skúšok fázy Ib až III sľubných farmakologických a nefarmakologických intervencií, ktoré môžu zabrániť, oddialiť alebo liečiť symptómy Alzheimerovej choroby (AD) a iných demencií súvisiacich s vekom pomocou infraštruktúry na koordináciu a…

NIDCR Small Grant Program for New Investigators (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:NIDCR Small Grant Program for New Investigators (R03 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.11.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Tento malý grantový program NIDCR pre nových výskumníkov podporuje základný a klinický výskum vedený vedcami, ktorí sú v počiatočnom štádiu budovania nezávislej výskumnej kariéry v oblasti orálneho, zubného a kraniofaciálneho výskumu. Tento program R03 podporuje pilotné štúdie alebo štúdie uskutočniteľnosti a vývojové výskumné…

NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 11.12.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: NIDCD sa zaväzuje identifikovať účinné intervencie na diagnostiku, prevenciu alebo liečbu porúch komunikácie podporou dobre navrhnutých a dobre vykonaných klinických štúdií. Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje vyšetrovateľom iniciované nízkorizikové klinické štúdie zamerané na poslanie a výskumné záujmy NIDCD. Klinické skúšky musia…