Nové výzvy v grantovej schéme Výskumné infraštruktúry na predkladanie projektových návrhov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás informovať, že v grantovej schéme Výskumné infraštruktúry sa aktuálne otvorili 3 nové výzvy na predkladanie projektových návrhov: NEXT GENERATION OF SCIENTIFIC INSTRUMENTATION, TOOLS AND METHODS (2022) HORIZON-INFRA-2022-TECH-01-01: R&D for the next generation of scientific instrumentation, tools and methods – RIAPredpokladaná výška rozpočtu/projekt: 5 – 10 mil. EUR. Celková alokovaná…

Informácie o podujatiach EK

Dobrý deň, predkladáme informácie o niektorých, ktoré sa uskutočnia v najbližších týždňoch: 1. Online burza partnerov predĺžená – Brokerage Event – Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzivna spoločnosť Viac info: https://eraportal.sk/podujatia/brokerage-event-kultura-tvorivost-a-inkluzivna-spolocnost-2/?portal=heu Európska komisia v spolupráci s Bridge2HE zorganizovali v decembri burzu partnerov – Brokerage Event pre Horizont Europa, Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzivna…

Informácia k online semináru Výskumnej agentúry

Vážený žiadateľ o NFP, zasielame Vám informáciu k online semináru Výskumnej agentúry pre žiadateľov k výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01, ktorý sa uskutoční v utorok dňa 25. januára 2022. ZMENA  v časovom harmonograme programu: 10,00 – 11,30 prezentácia + začiatok diskusieprestávka13,00 – 15,00…

Novootvorené v klastri Zdravie v rámci programu Horizont Európa.

Obe výzvy majú uzávierku 21. apríla 2022. TACKLING DISEASES (SINGLE STAGE – 2022) Témy výzvy:HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-03: Non-communicable diseases risk reduction in adolescence and youth (Global Alliance for Chronic Diseases – GACD) – RIAPredpokladaná výška rozpočtu/projekt: 4 – 15 mil. EUR. Celková alokovaná výška na tému: 25 mil. EUR. HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-02: Pandemic preparedness – RIAPredpokladaná výška rozpočtu/projekt: 3…

Informačný deň a aktualizovaný pracovný program Horizon Europe

1. Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás informovať, že sa uskutočnil informačný deň HORIZON EUROPE. Cieľom tohto informačného dňa bolo informovať (potenciálnych) žiadateľov o témach zahrnutých v pracovnom programe klastra 1 „Zdravie“ na rok 2022 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-1_en 2. Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás informovať, že bol aktualizovaný pracovný program 2021 – 2022 pre misijne oblasti v programe Horizont…

V tomto období schválila Vada SR dokument Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021-2027 (SK RIS3 2021+) Inteligentná špecializácia je koncepcia inovačnej politiky, ktorej cieľom je podporiť národné alebo regionálne inovácie, prispieť k rastu a prosperite tým, že štátom alebo regiónom pomôže a umožní sústrediť sa na svoje silné stránky. Inteligentná špecializácia je založená na partnerstvách medzi podnikmi, verejnými…

Grantová výzva zameraná na mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant

Chcete sa uchádzať o prestížny grant Európskej rady pre výskum? Využite komplexný mentoring, ktorý zvýši šancu, že uspejete.Iniciatíva je určená vedcom a výskumníkom s nápadom na inovatívny a originálny výskumný projekt, ktorý plánujú realizovať v slovenskej inštitúcii. Podmienkou je zámer uchádzať sa o grant Európskej rady pre výskum (ERC grant) v horizonte 3 rokov a…

Vyhlásená výzva v oblasti vzdelávania

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (BIN SGS02) . Výzva je financovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. SŠ môžu prihlásiť partnerské projekty zamerané na rozvoj odborného vzdelávania a prípravy,…

Rámcový program pre výskum, vývoj a inovácie 2021 – 2027

Vážení kolegovia, vedeckí a pedagogickí pracovníci, dovoľujeme si Vás informovať, že rokom 2021 začína 9. programové obdobie EÚ pod názvom Horizon Europe ako rámcový programom EÚ pre výskum a inovácie, navrhnutý na obdobie rokov 2021 – 2027. Tento rámcový program nadväzuje na doterajší program Horizont 2020 (H2020). Rozpočet  na celé programové obdobie je 80,9 miliárd…