Názov projektu: HEAL Initiative: Novel Targets for Opioid Use Disorders and Opioid Overdose (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 19.7.2023

Dátum ukončenia: 2.12.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť výskum zameraný na identifikáciu nových cieľov, ktoré je možné podrobiť drogám, a objavenie optimalizovateľných sond na vývoj bezpečných a účinných liekov na prevenciu a liečbu porúch spojených s užívaním opiátov (OUD), predávkovania opiátmi a komorbidity užívania opioidov a polylátok. Toto NOFO je súčasťou iniciatívy NIH Helping to End Addiction Long-term (HEAL) na urýchlenie vývoja nových liekov na liečbu všetkých aspektov cyklu závislosti od opioidov, vrátane progresie k chronickému užívaniu, abstinenčných príznakov, túžby, relapsu a predávkovania.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz