Napriek významným úspechom v iných oblastiach, ako sú premiéry filmov alebo prístup k najnovším technologickým novinkám, naše zdravotníctvo stále čelí výzvam, akými sú nedostatok personálu, nevyhovujúce platy a nedostatok inovácií. Nová kampaň “Svetové Zdravotníctvo” vyzýva vládu a verejnosť, aby urobili zlepšenie stavu zdravotníctva prioritou a podporili jeho adekvátne a systematické dofinancovanie.

Úvodnej odbornej diskusie sa aktívne zúčastnil aj prof. Róbert Babeľa, FISAC, prorektor pre vedu a výskum a vzťahy zo zahraničím SZU, ktorý diskutoval o možnostiach a výzvach vysokoškolského vzdelávania z pohľadu podpory duševného zdravia na Slovensku a zároveň poukázal na ekonomické dopady tejto oblasti na Slovensku, ktoré sú často prehliadané. Viac informácii o celej aktivite získate na web stránke www.svetovezdravotnictvo.sk.