NICHD Small Research Grant Program (R03 Basic Experimental Studies with Humans Required)

Názov projektu: NICHD Small Research Grant Program (R03 Basic Experimental Studies with Humans Required) Dátum vydania: 21.4.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Malý výskumný grantový program NICHD (vyžaduje sa klinická skúška) podporuje klinické skúšky, ktoré spadajú do misie NICHD. Toto oznámenie o možnosti financovania je určené pre základné vedecké experimentálne štúdie zahŕňajúce ľudí, ktoré sa…

Translational Neural Devices (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Translational Neural Devices (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 28.4.2021 Dátum ukončenia: 21.2.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je povzbudiť výskumníkov, aby pokračovali v translačných aktivitách a malých klinických štúdiách s cieľom pokročiť vo vývoji terapeutických a diagnostických zariadení pre poruchy, ktoré postihujú nervový alebo neuromuskulárny systém. Činnosti…

Screening and Functional Validation of Human Birth Defects Genomic Variants (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Screening and Functional Validation of Human Birth Defects Genomic Variants (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 5.5.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Rýchly pokrok v genotypizácii a technológiách sekvenovania novej generácie viedol k identifikácii genetických variantov, ktoré sú spojené so širokou škálou vrodených chýb vrátane štrukturálnych vrodených chýb (SBD), intelektuálnych vývojových porúch…

NIMH Exploratory/Developmental Research Grant (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NIMH Exploratory/Developmental Research Grant (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 10.5.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Grantový program NIMH Exploratory/Developmental Grant podporuje prieskumné a vysokorizikové výskumné projekty, ktoré spadajú do poslania NIMH, poskytovaním podpory pre počiatočné a koncepčné štádiá týchto projektov. Tieto štúdie môžu zahŕňať značné riziko, ale môžu viesť k prelomu…

Development & Testing of Novel Interventions to improve HIV Prevention, Treatment, and Program Implementation for People Who Use Drugs (R34 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Development & Testing of Novel Interventions to improve HIV Prevention, Treatment, and Program Implementation for People Who Use Drugs (R34 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 10.5.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) podporuje formatívny výskum, rozvoj intervencií a pilotné testovanie intervencií pre ľudí, ktorí užívajú drogy. Primárne výsledky…

Joint NINDS/NIMH Exploratory Neuroscience Research Grant (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Joint NINDS/NIMH Exploratory Neuroscience Research Grant (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 10.5.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Spoločný grantový program NINDS/NIMH Exploratory Neuroscience Research Grant podporuje prieskumné a inovatívne výskumné projekty, ktoré spadajú do misií NINDS a NIMH. Ocenenia poskytnú podporu pre počiatočné a koncepčné fázy projektov. Tieto štúdie často hodnotia uskutočniteľnosť…

NINDS Efficacy Clinical Trials (UG3/UH3 Clinical Trial Required)

Názov projektu: NINDS Efficacy Clinical Trials (UG3/UH3 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 19.5.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti o granty na klinické skúšky účinnosti iniciované skúšajúcim Národným inštitútom pre neurologické poruchy a mŕtvicu (NINDS). Skúšky musia riešiť otázky v rámci poslania a výskumných záujmov NINDS…

Method to Extend Research in Time (MERIT) Award Extension Request (Type 4 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Method to Extend Research in Time (MERIT) Award Extension Request (Type 4 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 7.6.2021 Dátum ukončenia: 2.12.2024 Účel projektu: Ocenenie National Cancer Institute (NCI) Method to Extend Research in Time (MERIT) (R37) poskytuje rozšírenú grantovú podporu výskumníkom v ranom štádiu (ESI), ktorí sa kvalifikujú na konverziu na základe získania…

HEAL Initiative: Planning Studies for Initial Analgesic Development [Small Molecules and Biologics] (R61 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Planning Studies for Initial Analgesic Development [Small Molecules and Biologics] (R61 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 8.6.2021 Dátum ukončenia: 11.10.2024 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je vyžiadať si žiadosti Initial Analgesic Development R61, ktoré navrhujú 2-ročné prieskumné/plánovacie ocenenia, od ktorých sa očakáva, že umožnia budúcu žiadosť…

BRAIN Initiative: Optimization of Transformative Technologies for Recording and Modulation in the Nervous System (U01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Optimization of Transformative Technologies for Recording and Modulation in the Nervous System (U01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 8.6.2021 Dátum ukončenia: 28.10.2023 Účel projektu: Pochopenie dynamickej aktivity nervových okruhov je ústredným bodom iniciatívy NIH BRAIN. Vynález, skúmanie proof-of-concept a optimalizácia nových technológií prostredníctvom opakovanej spätnej väzby od koncových používateľov sú…