Ocenenie aktivít PhDr. Bc. Zuzany Rybárovej, PhD., MPH

Úvod leta sa v obci Zohor niesol v slávnostnom duchu, kedy boli dňa 8. júla 2023 v rámci podujatia Dni obce ocenení aj tí obyvatelia, ktorí svojou aktivitou dlhodobo prispievajú k rozvoju komunity. Jednou o ocenených bola aj naša kolegyňa PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH. Obecné zastupiteľstvo jej udelilo Cenu obce za roky 2021 a 2022 za…