Výsledok VK/22/2023 Funkčné miesta Odborní asistenti a Asistenti (9.8. – 25.8.2023)

Dokumenty: DOC560 DOC564 DOC562 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici:  …