Výsledok VK/34/2023 na 1 miesto – Odborný asistent pre študijný program ošetrovateľstvo (26.10.-16.11.2023)

Dokumenty: DOC730 DOC731 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici: Odborný asistent…

Výsledok VK/22/2023 Funkčné miesta Odborní asistenti a Asistenti (9.8. – 25.8.2023)

Dokumenty: DOC560 DOC564 DOC562 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici:  …

Výsledok VK/18/2023 – Funkčné miesta Vedúci Katedry, Odborný asistent, Asistent (26.5. – 15.6.2023)

Dokumenty: DOC520 DOC522 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici: Vedúci Katedry…

Výsledok – VK/17/2023 – Funkčné miesto Docent na Katedre urgentnej zdravotnej starostlivosti (26.5. – 15.6.2023)

Dokumenty: DOC518 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Fakultu zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici nasledovne: 1 funkčné miesto docenta…

Výsledok VK/02/2023 – Funkčné miesto Asistent (30.1. – 6.2.2023)

Zápisnica: Zápisnica z výberového konania vk-2-2023 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej…

Výsledok VK/33/2022

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici: Profesor   1 miesto…

VK/17/2021 – Rektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre FZ BB

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 Zákona č. 131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici: Odborný asistent 1 miesto pre študijný program…