Geriatrická konferecia

Dňa 1.12.2023 sa v priestoroch Hotela Apollo v Bratislave uskutočnila geriatrická konferencia pri príležitosti 50. výročia vzniku Kliniky geriatrie LF SZU a UNB. V úvodnej slávnostnej časti konferencie prednosta Kliniky geriatrie LF SZU a UNB, MUDr. Peter Mikus, PhD.,  predniesol históriu kliniky od je vzniku až po súčasnosť. Po úvodnej prednáške pozdravili účastníkov konferencie prvá prorektorka SZU doc. MUDr. Štefánia…