Dňa 1.12.2023 sa v priestoroch Hotela Apollo v Bratislave uskutočnila geriatrická konferencia pri príležitosti 50. výročia vzniku Kliniky geriatrie LF SZU a UNB. V úvodnej slávnostnej časti konferencie prednosta Kliniky geriatrie LF SZU a UNB, MUDr. Peter Mikus, PhD.,  predniesol históriu kliniky od je vzniku až po súčasnosť. Po úvodnej prednáške pozdravili účastníkov konferencie prvá prorektorka SZU doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, prvá prodekanka LF SZU prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH a predstavitelia manažmentu Univerzitnej nemocnice Bratislava. Konferencia následne pokračovala s tromi blokmi odborných prednášok, ktoré boli zamerané na akútnu geriatriu, klinické problematiky v geriatrii, sociálnu gerontológiu a otázky ohľadne budúcnosti slovenskej geriatrie.