Kam na vysokú školu 2023

Výstava Kam na vysokú školu sa etablovala medzi podujatia pomáhajúce študentom stredných škôl nielen pri výbere vysokej školy, ale aj fakulty, študijného odboru či konkrétneho študijného programu. V Banskej Bystrici sa dané podujatie uskutočnilo 24. októbra 2023 v priestoroch hotela Lux za účasti predstaviteľov vysokých škôl, pedagógov a študentov zo Slovenska i zo zahraničia. Fakultu zdravotníctva SZU so sídlom…

OCENENIE SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

Slovenská lekárska spoločnosť na svojom medzinárodnom odbornom podujatí – 56. Nitrianske lekárske dni, ocenila významných lekárov za ich prehlbovanie profesionálnej úrovne, rozvoj vedeckej a odbornej práce a všeobecne uznávané vynikajúce výsledky dlhodobej odbornej činnosti, či publikačnej činnosti doma a v zahraničí. Medzi ocenenými boli aj naši kolegovia. Prodekan Lekárskej fakulty SZU prof. MUDr. Ing. Miroslav Janík,…

Svetový deň potravín a výživy

Racionálna výživa obsahuje správny pomer základných zložiek v potrave: bielkovín, tukov, cukrov, vitamínov a minerálnych látok. V stravovaní detí a mládeže je správna výživa prvým a základným krokom v predchádzaní chorôb v dospelosti. Dieťa získava správne stravovacie návyky a postoje k jedlu v rodine, ak rodina vedie dieťa k zdravej výžive. V stravovní detí a mládeže…

Slávnostné imatrikulácie študentov Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Dňa 5. októbra 2023 sa konal tradičný akademický obrad – imatrikulácia študentov prvých ročníkov fakulty. Prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave slávnostne privítala prvákov fakulty na akademickej pôde slovami „je pre mňa potešením, že práve naša fakulta Vám môže vytvoriť priestor pre naplnenie…

ECMO BB 2023

Pozývame vás na 2. ročník ECMO kreditovanej konferencie v Banskej Bystrici. Podujatie je organizované pre všetkých, ktorých zaujímajú novinky vo svete ECMO. Zároveň bude priestor na neformálne rozhovory a tvorbu ECMO programu na Slovensku. Kontakt: +421907291464 ecmo@nspbb.sk PREDBEŽNÝ ZÁUJEM A ZÁUJEM O AKTÍVNU ÚČAST NÁM PROSÍM NAHLÁSTE NA EMAILOVÚ ADRESU

Výstup na Krížnu (1574m) v pohorí Veľká Fatra

Nový akademický rok sme so študentmi fyzioterapie zahájili už pomaly tradičným výstupom na Krížnu (1574m) v pohorí Veľká Fatra. Túru sme absolvovali v rámci predmetov kondičná príprava a rekondično-relaxačné cvičenia. V skorých popoludňajších hodinách sme vyrazili zo Salašiek pri obci Turecká po žltej značke na vrchol, kde sme si, a to aj napriek sviežemu vetru,…

Zaujímavosti z klinických pracovísk

V rámci klinických cvičení na Klinike transplantačnej chirurgie SZU prebiehajú pravidelne prednášky pre študentov ošetrovateľstva. Prednášky sa týkajú problematiky transplantácií a realizujú ich špičkoví lekári z danej kliniky pod vedením prednostu MUDr. Júliusa Janeka, PhD. a vedúcej sestry Mgr. Ivety Knoppovej.

Stretnutie so zástupcami Yuanpei University of Medical Technology z Taiwanu

Dňa 19.9.2023 sme na našej univerzite privítali zástupcov Yuanpei University of Medical Technology z Taiwanu. Stretnutia sa zúčastnili pán rektor SZU, prorektor pre zahraničné vzťahy a zástupcovia hlavných študijných programov, ktoré by mohli potencionálnu spoluprácu využiť v prospech rozvoja svojich programov, študentov a pedagógov. Pri vzájomnej diskusii sa otvorili témy v oblasti možnosti vytvorenia dualného…

Prezidentka vymenovala 48 nových profesorov

Dňa 13. septembra 2023 Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 48 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvací dekrét si v prezidentskom paláci prevzala aj pani prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH,  MHA, Prvá prodekanka pre zastupovanie dekana a prodekanka pre ďalšie vzdelávanie Lekárskej fakulty SZU.   Želáme veľa pracovných úspechov.

Otvorenie akademického roka 2023/2024 na Fakulte zdravotníctva SZU

Dňa 11. 9. 2023 sa v aule Polyfunkčného objektu SZU uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti vstupu Fakulty zdravotníctva SZU do nového akademického roka 2023/2024. Slovenskú zdravotnícku univerzitu zastupoval prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC – prorektor pre vedu, výskum a styk so zahraničím. Na otvorenie akademického roka prijali pozvanie predstavitelia Banskobystrického samosprávneho kraja, predstavitelia…