Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici sa už tradične stal podujatím, počas ktorého študenti fakulty študujúci v dennej forme štúdia v študijných programoch: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť majú možnosť prezentovať nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti charakterizujúce príslušný študijný program všetkým návštevníkom, ale najmä študentom –…

Konferencia Svetovej lekárskej asociácie o revízii Helsinskej deklarácie za účasti nášho zástupcu

V dňoch 18. – 19. 1. 2024 sa zástupca našej fakulty prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. (prednosta Ústavu zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU), ako pozvaný prednášateľ a medzinárodný expert MUDr. Helena Glasová, PhD. (z LF SZU) zúčastnili v Ríme významnej medzinárodnej konferencie pod názvom “Konferencia SLA* o revízii Helsinskej deklarácie – Zameranie na výskum v podmienkach…

GRATULUJEME

Gratulujeme a tešíme sa z úspechu našej kolegyne, vedúcej Katedry nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty SZU prof. MUDr. Soni Balogovej, PhD., ktorá si z rúk prezidenta Českej republiky Petra Pavla prevzala dekrét, ktorým bola menovaná za profesorku v odbore nukleárna medicína.   foto: Tomáš Fongus

Osobnosť Bratislavy

Dekan Lekárskej fakulty SZU v Bratislave  doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH si na konci roka 2023 prevzal ocenenie  Osobnosť Bratislavy. Anketa Osobnosť Bratislavy je výnimočná tým, že laureátov nenominuje komisia, ale čitatelia časopisu Metropola, ktorý vznikol z dôvodu lokalpatriotizmu. Zoznamuje čitateľov nielen s osobnosťami Bratislavy, ale aj s históriou a dianím v hlavnom meste.

Medzinárodná konferencia Globálnej aliancie Konfuciových inštitútov a Konfuciových učební

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a jej Konfuciova učebňa tradičnej čínskej medicíny na Fakulte zdravotníctva  so sídlom v Banskej Bystrici bola jediným zástupcom a reprezentantom Slovenskej republiky na medzinárodnej konferencií Globálnej aliancie Konfuciových inštitútov a Konfuciových učební, ktorá sa uskutočnila 6. – 8. decembra 2023 v Pekingu. Prezentáciu Slovenskej zdravotníckej univerzity uviedol prof. LI Chun-ri, ktorý už od roku 2016 pôsobí…

Slovenská zdravotnícka univerzita usporiadala inovatívny kurz s tematikou digitálneho zdravia a telemedicíny

Vo štvrtok 14.12.2023 sa v kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja v Žiline uskutočnil mimoriadny tematický kurz (TK) SZU pod názvom “Digitálne zdravie I. – Základy telemedicíny pre zdravotníckych pracovníkov”. Kurz pod gesciou Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU pripravili v spolupráci Katedra klinickej farmakológie LF SZU (vedúci prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., odborný garant…

Nový analyzátor umožní rýchlu diagnostiku TBC

Nový analyzátor, s vysoko citlivou PCR metódou, ktorý sa podarilo získať na našu Kliniku pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB pomôže v urýchlení a spresnení diagnostiky tuberkulózy (TBC). Doteraz museli byť  všetky vzorky prepravované na špecializované pracovisko vo Vyšných Hágoch. Vďaka daru Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) môžeme na klinike približne do hodiny a pol, od odobratia vzorky,…

Sympózium mladých logopédov a neurológov

V dňoch 7.-8.12.2023 sa  v priestoroch Neurologickej kliniky SZU a FN Trnava konalo I. sympózium mladých  logopédov a neurológov. Podujatie bolo prvé svojho druhu, bolo organizované v spolupráci  Neurologickej kliniky SZU a FN Trnava a Katedry logopédie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Sympózium sa zaoberalo hlavne psychologicko- logopedickým  aspektom a problémami ochorení ako sú Parkinsonová…

XXV. ročník Monotématického hepatologického dňa

Dňa 8.12.2023 v Bratislave sa uskutočnil XXV. ročník Monotématického hepatologického dňa, zameraného na najdôležitejšie tromfy v liečbe hepatopatií ako abstinencia pri alkoholovej chorobe pečene, diéta a životný štýl pri MASLD, liečba vírusových infekcií HBV a HCV a transplantácia pečene pri koncových štádiách hepatopatií. Na podujatí vystúpili aj viacerí odborníci z I. internej kliniky LF SZU…

Volejbalový turnaj o putovný pohár dekanky

V stredu 6.12.2023 sa na Fakulte zdravotníctva SZU uskutočnil tradičný volejbalový turnaj o putovný pohár dekanky FZ. Teší nás, že o turnaj bol veľký záujem medzi študentmi  všetkých študijných programov, o čom svedčí aj účasť dvanástich tímov. Osobitne sa tešíme tomu, že súťažné družstvá vytvorili aj študenti študijných programov (ŠP) ošetrovateľstvo a laboratórne vyšetrovacie metódy…