Stretnutie a prednáška pre študentov s predstaviteľmi CareChoice z Írska

Dňa 4.3.2024 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi siete zariadení CareChoice z Írska, ktorá je zameraná špeciálne na starostlivosť o seniorov. Dekanka fakulty FOaZOŠ SZU prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH spolu s prodekankou pre zahraničné vzťahy a fakultnú koordináciu mobilít doc. MUDr. Teréziou Krčméryovou, PhD. diskutovali s hosťami o možnostiach vzájomnej spolupráce najmä v oblasti mobilít…