PRÍPRAVA NA NAJMODERNEJŠIE SIMULAČNÉ CENTRUM

Pre našich študentov plánujeme nové moderné Simulačné centrum. Inšpirovať sme sa boli na Ostravskej Lekárskej fakulte. Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.,  inicioval poučnú návštevu na ostravskej fakulte a spolu so študentami zo Spolku medikov SZU H. Hudecovou, V. Kovalčíkovou a  B. Buganovou detailnejšie spoznali koncept vedeckovýskumnej činnosti a aj fungovanie známeho ostravského…

Pôrodné asistentky absolvovali workshop – Rebozo v praxi pôrodnej asistentky

Katedra Pôrodnej asistencie Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v rámci inovácií vzdelávania dňa 6. 3. 2024 organizovala workshop Rebozo v praxi pôrodnej asistentky, ktorý viedla Anna Kohútová, česká komunitná pôrodná asistentka. Rebozo je špeciálna technika zameraná na podporu ženy počas tehotnosti, pôrodu a šestonedelia. Prostredníctvom jemného prístupu – zavinovania do šatky a využitím reboza (špeciálne tkaný obdĺžnikový pás látky)…