TRÉNING INTERVEČNEJ ENDESKOPIE

V spolupráci s Nemocnicou Bory medici 5. ročníka Lekárskej fakulty SZU postupne absolvujú špeciálny tréning intervenčnej digestívnej endoskopie na ex vivo animálnych modeloch. Prvý tréning potvrdil, že študenti majú veľký záujem o simulačnú medicínu. „Pre našich medikov sme chceli vytvoriť jedinečné možnosti  a prístup k vysoko špecifickým medicínskym výkonom.  Je úplne samozrejmé, že takýto výkon na pacientovi nepatrí do rúk študenta-medika, preto výuka na…