Neuropathological Interactions Between COVID-19 and ADRD (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Neuropathological Interactions Between COVID-19 and ADRD (R01 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 12.4.2024 Dátum ukončenia: 5.10.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) má za cieľ žiadať aplikácie, ktoré navrhujú štúdie na zvieracích, bunkových kultúrach a/alebo modeloch ľudského tkaniva s cieľom objasniť mechanizmy, ktorými COVID-19 interaguje a/alebo moduluje fenotypy relevantné…