Možnosť kratšej mesačnej zahraničnej stáže na Taiwane (Opportunity for a shorter – one month – internship abroad in Taiwan)

Yuanpei University of Medical Technology, Taiwan ponuka počas leta mesačnú stáž. Program  je prispôsobený študentom (MD., BSc., MSc., PhD.) podľa ich špecializácie v lekárskych a biomedicínskych vedách (multidisciplinárny program). Kurzy sú podporované Katedrou medicínskych laboratórnych vied a biotechnológií a akademickými programami súvisiacimi so zdravotníctvom na Yuanpei University of Medical Technology,  a zahŕňajú témy ako klinická…

XIV. STUDENSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE

Naši študenti fyzioterapie sa zúčastnili 24.4.2024 medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie na Lekárskej univerzite v Ostrave. Našu fakultu reprezentovali štyria študenti s témami: Laura Lenková, Laura Matulová – Úroveň krehkosti pacientov s cirhózou pečene a spojitosť s rezilienciou pacientov. Školiteľ témy: PhDr. Líška, PhD. Marko Litvaj – Využitie elektromyostimulácie v prehabilitácii pacientov s cirhózou pečene. Školiteľ…